Naslovnica VIJESTI INFO BIRAČKA MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA

BIRAČKA MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA

611

OSNOVNA ŠKOLA „ZAJKO DELIĆ“ KOBILJA GLAVA
ULICA KENANA BRKANIĆA BR. 2

BIRAČKO MJESTO 135A001 – KOBILJA GLAVA 1
ULICE: ŠIPSKA, STARA CESTA JEZERA, KARAVDIĆA SOKAK, 28. FEBRUARA, 31. JULA
BIRAČKO MJESTO 135A002 – KOBILJA GLAVA 2
ULICE: KOBILJA GLAVA, NEPOZNATA ULICA U MJESTU KOBILJA GLAVA
BIRAČKO MJESTO 135A003 – KOBILJA GLAVA 3
ULICE: ELUBA DELALIĆA, SUADA HASANOVIĆA, NEPOZNATA ULICA U MJESTU GRAHOVIŠTE
BIRAČKO MJESTO 135A004 – KOBILJA GLAVA 4
ULICE: STARA CESTA I, NOVI REZERVOAR, BUŠĆA, EDINA KORMANA, MUHIDINA ČOMAGE
BIRAČKO MJESTO 135A042 – KOBILJA GLAVA 5
ULICE: SLATINSKI PUT, KENANA BRKANIĆA, STARA KALDRMA

OSNOVNA ŠKOLA „IZET ŠABIĆ“ HOTONJ
ULICA DONJI HOTONJ BB

BIRAČKO MJESTO 135A005 – HOTONJ 1
ULICE: DONJI HOTONJ (HOTONJ), HOTONJ 2, DONJI HOTONJ (VOGOŠĆA), NEPOZNATA ULICA U MJESTU HOTONJ
BIRAČKO MJESTO 135A006 – HOTONJ 2
ULICE: MITRA ŠUĆURA PARNI BROJEVI OD 2 DO 1000; MITRA ŠUĆURA 12DO, 14DO, 16DO, 30DO, 34A, 34C, 36DO, 40A, 46DO, 48C, 48DO, 52A, 52ADO, 52C, 56DO, 62DO, 64DO, 66DO, 68DO, 72DO, 74DO, 76DO, 82A, 84DO, 86DO, 90DO
BIRAČKO MJESTO 135A007 – HOTONJ 3
ULICA: BARICA
BIRAČKO MJESTO 135A008 – HOTONJ 4
ULICE: UGORSKO II, MUJE ŠEJTE, HASANA MERDŽANOVIĆA
BIRAČKO MJESTO 135A009 – HOTONJ 5
ULICA: ORAHOV BRIJEG
BIRAČKO MJESTO 135A010 – HOTONJ 6
ULICE: MUHAREMA ČUTURE, BRANILACA HOTONJA
BIRAČKO MJESTO 135A037 – HOTONJ 7
ULICE: RAMIZA ALIĆA, MENJAK (UGORSKO), MENJAK (VOGOŠĆA), IGMANSKA NEPARNI BROJEVI OD 1 DO 15, IGMANSKA PARNI BROJEVI OD 2 DO 14; IGMANSKA 10DO, 5DO; NEPOZNATA ULICA U MJESTU UGORSKO
BIRAČKO MJESTO 135A043 – HOTONJ 8
ULICE: STARA CESTA (HOTONJ), GORNJI HOTONJ, UGORSKO III, RAŠIDA BEŠLIJE
BIRAČKO MJESTO 135A044 – HOTONJ 9
ULICE: HOTONJ IV, DUMAČA, HOTONJ 3
BIRAČKO MJESTO 135A045 – HOTONJ 10
ULICE: MITRA ŠUĆURA NEPARNI BROJEVI OD 1 DO 999; MITRA ŠUĆURA 15B, 15C, 19DO, 27C, 27D, 27DO, 27E, 31DO, 33DO, 35A, 39A, 39DO, 45DO, 49DO, 51ADO, 51DO, 55A, 59A, 59DO, 65DO, 67DO, 69DO, 71DO, 75ADO, 75DO, 77A, 81DO, 83A, 83B, 85DO, 89DO, BB, 55DO, 91A

DRUŠTVENI DOM BLAGOVAC
ULICA BLAGOVAC 1 BR. 135

BIRAČKO MJESTO 135A011 – BLAGOVAC 1
ULICE: BLAGOVAC 1, NEPOZNATA ULICA U MJESTU BLAGOVAC

POSLOVNI PROSTOR
ULICA BLAGOVAC 1 BR. 192

BIRAČKO MJESTO 135A012 – BLAGOVAC 1
ULICE: BLAGOVAC IV, BLAGOVAC V

BLAGOVAC 1 POSLOVNI PROSTOR
ULICA BLAGOVAC I BR. 60

BIRAČKO MJESTO 135A046 – BLAGOVAC 1
ULICE: BLAGOVAC II, BLAGOVAC III

DRUŠTVENI DOM TIHOVIĆI
TIHOVIĆI

BIRAČKO MJESTO 135A013 – TIHOVIĆI
ULICE: GRAB, BUDIŠIĆI, TIHOVIĆI, PERCA, VRAPČE, UBARE, NEPOZNATE ULICE U MJESTIMA BUDIŠIĆI, PERCA, TIHOVIĆI, VRAPČE

OSNOVNA ŠKOLA „MIRSAD PRNJAVORAC“ VOGOŠĆA
ULICA JOŠANIČKA BR. 51

BIRAČKO MJESTO 135A014 – VOGOŠĆA 1
ULICE: VOGOŠĆANSKIH ODREDA SVI BROJEVI OD 1 DO 42; VOGOŠĆANSKIH ODREDA 11DO, 14DO, 16DO, 2A, 2B, 2C, 2DO, 25B, 34DO, 4DO, 4C, 4D, 4B
BIRAČKO MJESTO 135A015 – VOGOŠĆA 2
ULICA: SPASOJA BLAGOVČANINA
BIRAČKO MJESTO 135A016 – VOGOŠĆA 3
ULICE: KREMEŠ, SKENDERA KULENOVIĆA, NEPOZNATA ULICA U MJESTU KREMEŠ
BIRAČKO MJESTO 135A017 – VOGOŠĆA 4
ULICA: TOME MENDEŠA
BIRAČKO MJESTO 135A018 – VOGOŠĆA 5
ULICA: PARTIZANSKOG ODREDA ZVIJEZDA
BIRAČKO MJESTO 135A019 – VOGOŠĆA 6
ULICE: GORNJA JOŠANICA I, GORNJA JOŠANICA III, NEPOZNATA ULICA U MJESTU GORNJA JOŠANICA
BIRAČKO MJESTO 135A041 – VOGOŠĆA 1
ULICE: VOGOŠĆANSKIH ODREDA SVI BROJEVI OD 44 DO 96; VOGOŠĆANSKIH ODREDA BB, 44A, 44B, 44C, 44D, 44DO, 44F, 44G, 54A, 54B, 54DO, 56A, 92DO, 94DO, 96DO, 44FDO, 56B
BIRAČKO MJESTO 135A047 – VOGOŠĆA 20
ULICE: GORNJA JOŠANICA II, BRANILACA VIJENCA, MERZUKA FERIZA, REMZIJE VEJE

OSNOVNA ŠKOLA „ZAHID BARUČIJA“ VOGOŠĆA
ULICA OMLADINSKA BR. 14

BIRAČKO MJESTO 135A020 – VOGOŠĆA 7
ULICA: ROSULJE (BLAGOVAC)
BIRAČKO MJESTO 135A021 – VOGOŠĆA 8
ULICE: IZETA DELIĆA, SAFETA KRUPIĆA, BRAĆE PLANJA, UGLJEŠIĆI, DRESKOVAČA, PORODICE HASAGIĆ, NEPOZNATA ULICA U MJESTU UGLJEŠIĆI
BIRAČKO MJESTO 135A022 – VOGOŠĆA 9
ULICE: OMLADINSKA NEPARNI BROJEVI OD 1 DO 199; OMLADINSKA ULICA BB, 1DO, 27A, 3DO, 41A, 41DO, 5DO, 3SDO, 3LDO, 3E, 7F, 3D,3BDO
BIRAČKO MJESTO 135A023 – VOGOŠĆA 10
ULICA: OMLADINSKA PARNI BROJEVI OD 2 DO 200
BIRAČKO MJESTO 135A038 – VOGOŠĆA 18
ULICE: 24. JUNA SVI BROJEVI OD 1 DO 25; 24. JUNA 1C, 10E, 11B, 13B, 15C, 17D, 2C, 22DO, 3A, 3B, 3C, 3D, 6A
BIRAČKO MJESTO 135A039 – VOGOŠĆA
ULICE: ROSULJE II, ROSULJE IV, ROSULJE VI, ROSULJE VIII, ROSULJE X, ROSULJE I, ROSULJE III, ROSULJE XII, ROSULJE VII
BIRAČKO MJESTO 135A048 – VOGOŠĆA 21
ULICE: 24. JUNA SVI BROJEVI OD 41 DO 500, 24. JUNA SVI BROJEVI OD 31 DO 40, 24. JUNA SVI BROJEVI OD 26 DO 30, 24. JUNA BB

SREDNJOŠKOLSKI CENTAR VOGOŠĆA
ULICA JOŠANIČKA BR. 119

BIRAČKO MJESTO 135A024 – VOGOŠĆA 11
ULICE: JOŠANIČKA SVI BROJEVI OD 1 DO 54; JOŠANIČKA 2DO, 27A, 44B, 6DO, 1DO, 29DO, 19DO, 17DO, 13DO, 14DO, 17B, 11DO, 17F
BIRAČKO MJESTO 135A025 – VOGOŠĆA 12
ULICE: BRAĆE HALAČ, SAMIRA GRADIŠIĆA, JOŠANIČKA SVI BROJEVI OD 55 DO 119; JOŠANIČKA 110A, 118DO, 84A, 14A
BIRAČKO MJESTO 135A026 – VOGOŠĆA 13
ULICE: JOŠANIČKA SVI BROJEVI OD 120 DO 169, JOŠANIČKA SVI BROJEVI OD 170 DO 5000, BRAĆE KRŠO SVI BROJEVI OD 44 DO 53; JOŠANIČKA 125A, 153A
BIRAČKO MJESTO 135A027 – VOGOŠĆA 14
ULICE: BRAĆE KRŠO SVI BROJEVI OD 1 DO 41, BRAĆE KRŠO SVI BROJEVI OD 54 DO 500, BRAĆE KRŠO SVI BROJEVI OD 42 DO 43, BRAĆE KRŠO 10DO
BIRAČKO MJESTO 135A028 – VOGOŠĆA 15
ULICE: DONJA JOŠANICA I, NEPOZNATA ULICA U MJESTU DONJA JOŠANICA
BIRAČKO MJESTO 135A029 – VOGOŠĆA 16
ULICE: AKIFA EF. BISEROVIĆA, DONJA JOŠANICA II, IGMANSKA NEPARNI BROJEVI OD 17 DO 93, IGMANSKA PARNI BROJEVI OD 16 DO 92; IGMANSKA 32A, 42A, 91DO, 50A, 87DO, 78DO, BB, 89DO, 96DO, 69DO, 75DO

POSLOVNI PROSTOR
ULICA KRIVOGLAVCI 1 BR. 6

BIRAČKO MJESTO 135A030 – VOGOŠĆA 17
ULICE: KRIVOGLAVCI I, KRIVOGLAVCI II, KRIVOGLAVCI III, NEPOZNATA ULICA U MJESTU KRIVOGLAVCI

OSNOVNA ŠKOLA „PORODICE EF. RAMIĆ“ SEMIZOVAC
ULICA NOVA CESTA BR. 62

BIRAČKO MJESTO 135A031 – SVRAKE 1
ULICE: SVRAKE I, SVRAKE IV, MIHOLJIĆI, NEPOZNATA ULICA U MJESTU SVRAKE
BIRAČKO MJESTO 135A032 – SVRAKE 2
ULICE: SVRAKE II, SVRAKE III, LUG, PODGAJ, RAVNE
BIRAČKO MJESTO 135A033 – SEMIZOVAC 1
ULICE: NOVA CESTA, STARA CESTA, STARA ŽELJEZNIČKA STANICA, NEPOZNATA ULICA U MJESTU SEMIZOVAC
BIRAČKO MJESTO 135A034 – SEMIZOVAC 2
ULICE: DONJA VOGOŠĆA, LJUBINA, HILME KRKE, NEPOZNATE ULICE U MJESTIMA DONJA VOGOŠĆA I LJUBINA
BIRAČKO MJESTO 135A035 – SEMIZOVAC 3
ULICE: NOVA ŽELJEZNIČKA STANICA, NEBOČAJ, DIVJAČA, VRANJAK, POTUROVIĆI, NEPOZNATE ULICE U MJESTIMA POTUROVIĆI I NEBOČAJ

OSNOVNA ŠKOLA GORA
ULICA GORA 1

BIRAČKO MJESTO 135A036 – GORA
ULICE: GORA, SEDRAŽ, KRČ, KAMENICA I, KAMENICA II, GAREŽ, NEPOZNATE ULICE U MJESTIMA GAREŽ, GORA I KAMENICA

POSLOVNI PROSTOR
ULICA AHMEDA RIZVE BR. 70

BIRAČKO MJESTO 135A040 – VOGOŠĆA 19
ULICE: AHMEDA RIZVE (VOGOŠĆA), AHMEDA RIZVE (DONJA VOGOŠĆA)