Naslovnica VIJESTI INFO APEL GRAĐANIMA DA SE PRIDRŽAVAJU DATIH UPUTA ZA SELEKCIJU OTPADA

APEL GRAĐANIMA DA SE PRIDRŽAVAJU DATIH UPUTA ZA SELEKCIJU OTPADA

95

U decembru 2014. godine u Općine Vogošća potpisan je ugovor o uspostavi sistema za selektivno odlaganje ambalažnog otpada i njegove pripreme za reciklažu. Otoci za selektivno odlaganje otpada imaju  ulogu očuvanja životne sredine. Na području Općine Vogošća postavljeno je sedam eko otoka, u svim MZ. Selekcija otpada neohodna je iz mnogo razloga. Još  uvijek ideja o selektiranju otpada nije u potpunosti zaživjela. Iz Općine Vogošća apeluju građanima, da se pridržavaju  datih uputa vezenih za selekcju otpada. Ukoliko se pokaže da građanima trebaju eko otoci i da imaju dobru funkcionalnost naći će se način da se postave novi eko otoci koji će biti bliže građanima.

Amina Zukić