Naslovnica VIJESTI INFO 2016.GODINA USPJEŠNA I ZA LOVAČKO DRUŠTVO “LANE”

2016.GODINA USPJEŠNA I ZA LOVAČKO DRUŠTVO “LANE”

160

Za lovačko društvo “Lane” ova godina može se smatrati uspješnom. Vogošćanski lovci su održavali redovne sastanke na kojima su dogovarani zadaci i provedbe odluka koje su u skladu sa Zakonom o lovstvu. Na lokalitetu Grabljive njive izgrađena je hair česma sa sve umrle i poginule borce. Organizovana su druženja lovaca, te se različitim aktivnostima vodilo računa o divljači. I u 2017 godini planirani su brojni projekti.