Naslovnica VIJESTI INFO ZIMSKA NJEGA STOKE ZAHTIJEVA DODATNU PAŽNJU I KVALITETNIJU ISHRANU

ZIMSKA NJEGA STOKE ZAHTIJEVA DODATNU PAŽNJU I KVALITETNIJU ISHRANU

66

Hladni, vlažni dani i noći sa temperaturama ispod nule izazov su za životinje na imanju, ali i same vlasnike u zimskim mjesecima. Držanje domaćih životinja u nepovoljnim uslovima može predstavljati ogroman problem jer dovodi do neproduktivnosti, a u težim slučajevima i uginuća životinja. Kvalitetnija skloništa zaštićena od vjetra trebalo bi da budu važan zadatak tokom zime.
Suh i čist prostor za smještaj također je jedan od preduslova za pravilno držanje stoke. Ovo je naročito važno kada su preživari u pitanju, ali i sitnija stoka. Pravilan unos vode od izrazite je važnosti u zimskim uslovima. Voda se smrzava i životinje ne mogu uzeti dovoljne količine, zato je potrebno dozirati ih više puta tokom dana, a posljednje hranjenje bi trebalo biti nešto kasnije u noći.
Domaćim životinjama tokom zime se mora pokloniti više vremena, jer je zdravlje životinja u zimskim uslovima prioritet. Osim uslova smještaja, važno je povesti računa o kvalitetnijoj ishrani. Samo od pravilne njege zavisit će rast i razvitak životinja na imanju.