Naslovnica VIJESTI INFO ZAVRŠENI RADOVI: ULICA GAREŽ U NOVOM RUHU

ZAVRŠENI RADOVI: ULICA GAREŽ U NOVOM RUHU

104

U MZ Gora završena je druga faza sanacije puta u ulici Garež. Prema riječima Sanjina Kormana, stručnog saradnika za građevinsko-komunalne poslove u Općini Vogošća, radi se završetku projekta čiji su predmetni radovi ugovoreni u decembru 2017. godine. Međutim, projekat nije bilo moguće završiti ranije jer je zimska sezona radove odgodila do nove građevinske sezone.

„Za ovaj projekat izdvojena su sredstva u visini od 52.311 KM. Investitor radova  je Općina Vogošća, vlastitim sredstvima iz Budžeta za 2018. godinu. Ukupna dužina puta koja je sanirana u ovoj fazi je 300 metara“, kazao je Korman te dodao da je nadzor nad radovima, koje su izvodili radnici firme „AME“, vršio Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Garancija za radove koji su završeni u ulici Garež je dvije godine.