Naslovnica VIJESTI INFO ZAKON O PRAVIMA DEMOBILISANIH BORACA U PRIMJENI: U OPĆINI VOGOŠĆA VEĆ PODNESENO...

ZAKON O PRAVIMA DEMOBILISANIH BORACA U PRIMJENI: U OPĆINI VOGOŠĆA VEĆ PODNESENO VIŠE OD 50 ZAHTJEVA

347

 

Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica u FBiH već je u primjeni. Podsjećanja radi, ovaj Zakon je usvojen na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH održanoj 16. jula ove godine, dok je dva dana nakon toga i Dom naroda Parlamenta FBiH jednoglasno usvojio ovaj Zakon.

Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica podrazumijeva 16 različitih prava među kojima je i borački dodatak. Pravo na egzistencijalnu pomoć moći će ostvariti bivši borci koji ne ostvaruju mjesečno zaradu veću od 170 KM. Nezaposleni bivši borci stariji od 57 godina, koji se nalaze u evidenciji biroa za zapošljavanje najmanje godinu dana, maksimalno će moći dobiti 240 KM mjesečno. Pravo po ovom Zakonu mogu ostvariti i RVI sa stepenom invalidnosti od 20% do 60% pod uslovom da nemaju manje od 57 godina.

Novčana egzistencijalna naknada jedno je od prava koja reguliše Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Da bi se ovo pravo i ostvarilo neophodno je uz Zahtjev priložiti i određenu dokumentaciju, između ostalog: Izvod iz matične rođenih, CIPS-ova prijava prebivališta, Uvjerenje da je podnosilac Zahtjeva bio pripadnik Oružanih snaga…

U Općini Vogošća, kako je potvrdio Zijad Kadrić, pomoćnik načelnika u Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, demobilisani borci već su predali pedesetak Zahtjeva za ostvarivanje prava na novcanu egzistencijalnu naknadu. Zahtjevi su obrađeni i Rješenja će biti upućena na reviziju u vojni odsjek a potom će biti proslijeđena resornom ministarstvu na nivou Federacije BiH.

Sve informacije u vezi sa Zakonom o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica u FBiH, demobilisani boraci čije je prebivalište na području naše lokalne zajednice mogu dobiti na šalteru br. 10. Centra za pružanje usluga građanima Općine Vogošća ili putem broja tel. 033/ 586-472.