Naslovnica VIJESTI INFO ZAKAZANA 39. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

ZAKAZANA 39. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

61

Posljednju redovnu sjednicu vijećnici u Općinskom vijeću Vogošća održali su 31. marta u oklonostima pandemije korona virusa. 39. sjednica zakazana je u ponedjeljak 22. juna sa dnevnim redom od 22 tačke. Biće razmatrane dvije odluke, te nekoliko izvještaja. Jedna od važnijih tačaka je i Pravilnik o kriterijima i postupku  za utvrđivanju naziva ulica, trgova, parkova, mostova, institucija i ustanova na području Općine Vogošća.

Na dnevnom redi naći će se i nekoliko informacija među kojima je informacija o radu Doma zdravlja Vogošća za 2019. godinu, kao i informacija o stanju javnog gradskog prijevoza na području općine Vogošča. 39. sjednica Općinskog vijeća Vogošća zbog trenutnih epidemioloških mjera biće održana u kino sali JU KSC Vogošća sa početkom u 10 sati.