Naslovnica VIJESTI INFO VOGOŠĆANSKI RIBOLOVCI U ZIMSKOM PERIODU

VOGOŠĆANSKI RIBOLOVCI U ZIMSKOM PERIODU

125

Osnovni zadatak svakog ribolovca je da voli prirodu i rijeku i poštuje ribu jer samo tako moguće je sačuvati rijeke i riblji fond kojim obiluje, a koji je sve manji zbog ljudskih faktora. Period zabrane pecanja za neke vrste riba definiše resorno ministarstvo koje donosi odluku kada i koliko zabrana ribolova traje. Na ovim područjima zabrana je najčešće tokom zimskih mjeseci, tada ribolovci miruju ali njihova briga o rijekama  i ribljem fondu ne prestaje.

Za vogošćanske ribolovce zimski period  na određeni način je vrijeme mirovanja. Na lokalnim rijekama nema pecanja ipak mnogi sportski ribolovci se ne odriču ribolova ni tokom zimskog perioda, posjećuju druge provjerene lokacije i u zimskoj sezoni love tzv. zimovnike.

Kada se na rijekama formira debeli led ribolovci rade probijanje ledene kore da bi u vodi bilo dovoljno kiseonika, ali i da bi iz nje izašli amonijak i metan koji se ispod leda akumuliraju, što je uobičajeni postupak da bi se sačuvala riba.

Sekretar Udruženja SRD „Vogošća“ Mirsad Gajević, najavio je i izvještajnu skupštinu Udruženja koja će se održati početkom narednog mjeseca. U 2020. godini Udruženje SRD „Vogošća“ će obilježiti značajan jubilej, 60 godina od svog osnivanja.