VOGOŠĆANSKA PETLJA: RADOVI NA IZGRADNJI RASKRSNICE SA KRUŽNIM TOKOM U ZAVRŠNOJ FAZI

Izgradnja raskrsnice sa kružnim tokom na Vogošćanskoj petlji počela je krajem marta ove godine. Radove su djelimično usporili nepovoljni vremenski uslovi a dijelom i drugi tehnički problemi koji su se javili tokom realizacije projekta. Ipak, radovi su intenzivirani i prema riječima Mahira Hamidovića, šefa gradilišta firme „Bosman”, raskrsnica sa kružnim tokom trabala bi biti u … Continue reading VOGOŠĆANSKA PETLJA: RADOVI NA IZGRADNJI RASKRSNICE SA KRUŽNIM TOKOM U ZAVRŠNOJ FAZI