Naslovnica VIJESTI INFO VAKCINACIJA DJECE – ZAKONSKA OBAVEZA ILI IZBOR RODITELJA?

VAKCINACIJA DJECE – ZAKONSKA OBAVEZA ILI IZBOR RODITELJA?

185

Tema koja posljednjih godina sve više zaokuplja pažnju roditelja jeste vakcinacija djece. I dok zdravstveni radnici vakcine smatraju ključnim u prevenciji zaraznih bolesti, sve više je roditelja koji se suprostavljaju vakcinaciji. Takav stav roditelja proizilazi iz straha da vakcine kod djece mogu dovesti do ozbiljnih oštećenja i bolesti.

Posebne rasprave vode se zbog MMR vakcine, a koja se sve češće povezuje sa pojavom autizma kod djece. Prva doza ove vakcine djeci se daje sa navršenih godinu dana života i ona predstavlja zaštitu od morbila (ospica), rubeole i zaušnjaka. Na odjeljenju pedijatrije vogošćanskog Doma zdravlja također je smanjen broj djece koja se nalaze u redovnom programu vakcinacije.

Svako nevakcinisano dijete, nakon izlaganja mikroorganizmu, pod rizikom je od obolijevanja. Naime, djeca se vakcinišu protiv zaraznih bolesti koje su nekada imale visoku smrtnost i izazivale trajne posljedice. Zahvaljujući vakcinaciji neke teške zarazne bolesti su eliminisane (kao što su velike boginje ili variola), a druge su stavljene pod kontrolu. Ti pozitivni efekti su, u novije vrijeme, doveli do toga da je umanjen značaj vakcinacije kod roditelja koji ne znaju za te drastične ishode – tvrdi specijalista pedijatar dr. Elvira Duraković-Bahador. Ona je dodala i to da dug niz godina, prije 90-ih, nismo imali epidemije morbila (ospica) jer su djeca bila vakcinisana u visokom procentu (iznad potrebnih 95%). A onda, od kraja devedesetih, suočavamo se povremeno sa manjim ili većim epidemijama.

Uz vakcine, kao i uz sve supstance koje se unose u organizam, mogu javiti nuspojave. One su očekivane, rijetke i najčešće su to blage lokalne reakcije. Na mjestu aplikacije javlja se crvenilo, otok i bol. Mogu se javiti i opći simptomi kao što je povišena temperatura koja traje kratko i neki drugi prolazni simptomi. Prave komplikacije ističe dr. Duraković-Bahador toliko su rijetke da su zanemarljive u odnosu na dobrobit koju vakcine proizvode.

Sve manje roditelja pridržava se obavezne vakcinacije. Kada je u pitanju MMR vakcina o kojoj se vodi najveća polemika, u prošloj godini je tek 64 posto djece u Federaciji BiH vakcinisano. Da bi jedna populacija bila zaštićena od zaraznih bolesti, propisana je brojka od 95 posto vakcinisanih ljudi.