Naslovnica VIJESTI INFO VETERINARSKA AMBULANATA U VOGOŠĆI REDOVNO OBAVLJA SVOJE AKTIVNOSTI

VETERINARSKA AMBULANATA U VOGOŠĆI REDOVNO OBAVLJA SVOJE AKTIVNOSTI

70

Veterinarska ambulanta Vogošća redovno obavlja svoje aktivnosti. Uposlenici rade u dvije smjene i neizostavna dežurstva, a takav način rada organizovan je od strane KJP „Veterinarska stanica“ Sarajevo na području  Kantona Sarajevo.

Ističu da je u oblasti stočarske proizvodnje važno da stepen pružanja usluga životinjima i saradnja sa vlasnicima bude na zadovoljavajućem nivou, kako ne bi došlo do pojave i širenja zaraznih bolesti. U proteklom periodu urađene su sve potrebne analize i dijagnostika, te je utvrđeno da na području općine Vogošća nije bilo slučajeva ozbiljnijih zaraznih bolesti kod domaćih životinja, odnosno kod krupne i sitne stoke.

Za sve informacije možete se obratiti veterinarima u Vogošći ili putem broja telefona 033/482-213. Vrata veterinarske ambulante u Vogošći otvorena su u bilo koje doba za bilo koju intervenciju. Kako su kazali iz veterinarske amblunate stanje na terenu je zadovoljavajuće.