Naslovnica VIJESTI INFO VELIKI BROJ VOGOŠĆANSKIH PENZIONERA PODNIO ZAHTJEV ZA ISPLATU JEDNOKRATNE POMOĆI

VELIKI BROJ VOGOŠĆANSKIH PENZIONERA PODNIO ZAHTJEV ZA ISPLATU JEDNOKRATNE POMOĆI

372

U Službi za boračko-invalidsku zaštitu Općine Vogošća u proteklom periodu izvršena je revizija identifikacije korisnika koji ostvaruju pravo na novčanu naknadu. Još uvijek jedan manji broj korisnika nije se odazvao ovakvom načinu revizije bez koje ne mogu nastaviti ostvarivati svoja prava. Također u pomenutoj službi je u toku revizija prava na dječiji dodatak, pa je potrebno tokom septembra, odnosno do kraja oktobra dostaviti potvrde o školovanju, zavisno od toga da li se radi o učenicima ili studentima.

Veliki broj penzionera sa najnižom penzijom predao je zahtjeve za isplatu jednokratne novčane pomoći. Veći dio tih zahtjeva je obrađen, a problem predstavlja i činjenica što dio penzionera nema tekući račun u jednoj od banaka, tako da postupak isplate novčane pomoći ide sporije. Iz službe pozivaju penzionere na strpljenje, jer će svi oni koji ostvaruju pravo dobiti svoje novčane naknade.