Naslovnica VIJESTI INFO VELIKA NAJEZDA GLODARA U MNOGIM VOGOŠĆANSKIM NASELJIMA. KADA ĆE BITI IZVRŠENA DERATIZACIJA?

VELIKA NAJEZDA GLODARA U MNOGIM VOGOŠĆANSKIM NASELJIMA. KADA ĆE BITI IZVRŠENA DERATIZACIJA?

115

U svim vogošćanskim naseljima primjećena je velika najezda glodara. Deratizacija u općini Vogošća nije izvršena još od novembra 2015.godine. U Službi za komunalne poslove ističu da su 03.08.2016.godine uputili dopis Ministarstvu zdravstva KS za hitnu deratizaciju. Međutim, u odgovoru koji je Općini Vogošća dostavljen 22.08.2016.godine između ostalog je navedeno da deratizacija nije urađena jer do kraja nije provedena tenderska procedura za izbor najpovoljnijeg ponuđača koji bi u 2016. godini vršio deratizaciju na području općine Vogošća.

U naselju Gornji Hotonj građani su pored kontejnera već odavno primijetili veliko leglo pacova. Najviše ih je strah zbog zaraznih bolesti. Veterinar Halil Gasal ističe da su pacovi posebno opasni, jer prenose zarazne bolesti kao što bruceloza, mišja groznica, leptospiroza i dr. Glodari se veoma brzo razmnožavaju a njihovo uništenje moguće je samo sistematskom deratizacijom, čije je provođenje zakonski obavezno dva puta godišnje.