Naslovnica VIJESTI INFO VATROGASCI UPOZORAVAJU NA OPASNOSTI OD PALJEVINA NA OTVORENOM

VATROGASCI UPOZORAVAJU NA OPASNOSTI OD PALJEVINA NA OTVORENOM

41

Pripadnici  Vatrogasnog društva  Vogošća  prve mjesece u ovoj  godini  provode radno, u pripremanju vozila i opreme u slučaju intervencija za požar.  U zadnjih nekoliko dana pripravnost je pojačana jer je moguć veći broj  intervencija na šumskim požarima  ili  požarima na poljoprivrednim dobrima. Osim ovakvih intervencija, naši vatrogasci su po potrebi angažovani i na poslovima zaštite imovine i ljudi.

Dobrovoljna vatrogasna jedinica često ide u ispomoć vatrogascima PVB, tako su zadnjih dana gasili požare na području općina Ilijaš i Vogošća.

Ovo je vrijeme kada su aktuelni poljski radovi. Podsjećamo da je pri paljenju  vatre na otvorenom  potrebno produzeti  sigurnosne mjere, posebno prilikom spaljivanja korova i trave. Broj na koji građani kontaktiraju vatrogasce u slučaju potrebe je 123. Vatrogasno društvo formirano je 2013. godine a nedavno je u okviru društva formirana i Služba za zaštitu od požara