Naslovnica VIJESTI INFO UTVRĐENA PROSJEČNA GRAĐEVINSKA CIJENA U STAMBENOJ IZGRADNJI IZNOSI 961 KM

UTVRĐENA PROSJEČNA GRAĐEVINSKA CIJENA U STAMBENOJ IZGRADNJI IZNOSI 961 KM

207

Na martovskoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća usvojena je Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1 m2 korisne površine u stambenoj izgradnji u prošloj godini i visina naknade za pogodnost – rente u 2019. godini. Prosječna konačna građevinska cijena utvrđena je u iznosu od 961,85 KM. Utvrđena visina naknade primijenjuje se do 31. marta 2020. godine.