Naslovnica VIJESTI INFO USVOJENIM IZMJENAMA I DOPUNAMA RP “ROSULJE” STEKLI SE USLOVI ZA IZGRADNJU NOVE...

USVOJENIM IZMJENAMA I DOPUNAMA RP “ROSULJE” STEKLI SE USLOVI ZA IZGRADNJU NOVE OSNOVNE ŠKOLE

847

Vijećnici u Općinskom vijeću Vogošća su na 28. sjednici jednoglasno usvojili Odluke o usvajanju i provođenju Izmjena i dopuna RP “Rosulje” za lokalitet uz Ulicu 24. juni. Na ovom lokalitetu je planirana izgradnja objekta nove osnovne škole, fiskulturne sale, sportskog igrališta i objekta kolektivnog stanovanja. Planom je predviđeno zadržavanje dva postojeća objekta individulanog stanovanja, te izgradnja prilaznih saobraćajnica, trotoara i pješačkih prelaza.

Javna rasprava je već provedena, a usvajanjem pomenutih Odluka uskoro se može očekivati i izdavanje projektne i druge dokumentacije za početak izgradnje nove osnovne škole, kojom će u znatnoj mjeri biti rasterećena OŠ “Zahid Baručija” koju trenutno pohađa veliki broj učenika iz naselja Rosulje, Blagovac i Tihovići.