Naslovnica VIJESTI INFO USVAJANJEM “B” FAZA 4 REGULACIONA PLANA NASTAVLJENE AKTIVNOSTI NA IZGRADNJI PRVE TRANSVERZALE

USVAJANJEM “B” FAZA 4 REGULACIONA PLANA NASTAVLJENE AKTIVNOSTI NA IZGRADNJI PRVE TRANSVERZALE

666

Na 41. sjednici Općinskog vijeća Vogošća u formi Nacrta usvojene su Odluke o usvajanju Regulacionih planova Barica, Ugorsko-Menjak, Uglješići i Donja Jošanica. Svi usvojeni planovi odnose se na „B“ fazu projekta izgradnje Prve transverzale koja prolazi kroz općinu Vogošća. Vijeće je već ranije usvojilo Regulacione planove „A“ faze koja je infrastukturno zahtjevnija i koja obuhvata pojas kojim će prolaziti glavna saobraćajnica, kao i željeznička pruga.

Tu se nalaze i drugi infrastrukturni objekti koji su dio Regulacionih planova kojim će u budućnosti biti promijenjen izgled naselja koja se nalaze u pojasu Prve transverzale od tunela Kobilja Glava do Vogošćanske petlje. Usvojeni RP će nakon Javnog uvida biti upućeni na Javnu raspravu koja će se organizovati i održati u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom.