Naslovnica VIJESTI INFO USKORO POČINJU RADOVI NA REKONSTRUKCIJI VOGOŠĆANSKOG ISLAMSKOG CENTRA

USKORO POČINJU RADOVI NA REKONSTRUKCIJI VOGOŠĆANSKOG ISLAMSKOG CENTRA

1295

Novi džematski odbor Vogošća koji je formiran prije godinu dana, nakon niza održanih sastanaka, donio je odluku da se u 2020. godini krene sa radovima na rekonstrukciji i adaptaciji džamije i islamskog centra u Vogošći. Projekat bi se realizovao u tri faze.

Prema riječima Muhameda Omerbegovića, predsjednika džematskog odbora, planirano je unutrašnje uređenje sa sadržajima koji će biti prošireni i mnogo funkcionalniji.  Radit će se na izmještanju postojećih instalacija, kao i grijanja, lukova na ulazu u džamiju i novog stepeništa. Također se planira i vanjsko uređenje sa šadrvanom, hortikulturom, klupama i parkovskim mobilijarom. Projekat podrazumijeva i određene radove na rekonstrukciji munare.

Procjenjuje se da će cjelokupna rekonstrukcija i adaptacija ovog vjerskog objekta koštati oko milion KM. Najveći dio sredstava biće osiguran donacijama, ali i sredstvima Općine Vogošća, drugih nivoa vlasti, kao i sredstvima vjernika koji će imati priliku da nakon 14 godina svojim novčanim prilozima pomognu u realizaciji ovog značajnog projekta.