Naslovnica VIJESTI INFO URAĐENE MERMERNE PLOČE ZA SPOMEN OBILJEŽJE U SEMIZOVCU

URAĐENE MERMERNE PLOČE ZA SPOMEN OBILJEŽJE U SEMIZOVCU

316

Projekat rekonstrukcije spomen obilježja na lokacijama Kobilja Glava, Ugorsko, Hotonj i Semizovac podrazumijeva zamjenu bakrenih ploča sa imenima šehida i poginulih boraca jer su vremenom dotrajale. Inicijativu za realizaciju ovog projekta resornoj službi uputile su porodice i boračka udruženja.

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu je izradila Projekat koji podrazumijeva zamjenu postojećih ploča mermernim. „Iako je prvobitno bilo planirano da radovi počnu od Kobilje Glave i Spomen nišana do toga nije došlo, jer je najavljena mogućnost izmještanja ovog spomen obilježja zbog radova na izgradnji raskrsnice sa kružnim tokom. Dok se radovi na ovom lokalitetu ne završe, još krajem 2017. godine mermerne ploče urađene su za spomen obilježje u Semizovcu“, kazao je pomoćnik načelnika Općine Vogošća za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Zijad Kadrić. Izvođač radova, domaća firma „Klesarstvo Zamak“ sa kojom je zaključen Direktni sporazum, uradila je mermerne ploče koje nije bilo moguće postaviti jer vremenski uslovi to nisu dozvolili.

Projekat zamjene bakrenih ploča mermernim na spomen obilježju u naselju Semizovac koštao je 6.900 KM.