Naslovnica VIJESTI INFO UDRUŽENJE RVI OPĆINE VOGOŠĆA: VEĆINA OVE POPULACIJE SE SUSREĆE SA RAZLIČITIM PROBLEMIMA

UDRUŽENJE RVI OPĆINE VOGOŠĆA: VEĆINA OVE POPULACIJE SE SUSREĆE SA RAZLIČITIM PROBLEMIMA

67

Za Udruženje RVI Vogošća, 2019. godina je jedna od onih u kojoj se realizuju planirane aktivnosti i kandidovani projekti. Kao dio Koordinacije boračkih udruženja, članovi  RVI organizacije učestvuju u obilježavanju značajnih datuma i godišnjica iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata. Udruženje je uzelo učešće i u projektima koje je organizovala Općina Vogošća, među kojima su i sportske aktivnosti.

Svakako da je važno pomenuti da ovo vogošćansko udruženje posjeduje vozilo koje RVI amputirce prevozi na ljekarske preglede. Ova populacija često ima potrebu i za određene savjete kako bi se dobile upute za rješavanje različitih problema sa kojima se susreću.

Predsjednik Hadžić kaže da se u aktivnostima tokom ove godine želi uticati i na zakonske odredbe o dopunskim pravima boraca jer RVI prema stepenu invalidnosti zaslužuju i veća primanja a i povoljnije uslove za penzionisanje.

U toku ove godine Udruženje RVI Vogošća realizovaće još nekoliko projekata. Među njima je i obilježavanje godišnjice sjećanja na ofanzifu sa živim štitom te pogibiju heroja Muje Šejte.