Naslovnica VIJESTI INFO U VOGOŠĆI ODVOZ KABASTOG OTPADA 12. I 13. OKTOBRA

U VOGOŠĆI ODVOZ KABASTOG OTPADA 12. I 13. OKTOBRA

106

Iz Službe za komunalne poslove, poslove mjesnih zajednica i zajedničke poslove Općine Vogošća obavještavaju građane da je akcija prikupljanja kabastog otpada na području općine Vogošća planirana za 12. i 13. oktobar ove godine.

Akcija se planira u okviru jesenje akcije prikupljanja kabastog otpada u Kantonu Sarajevo koja je počela 05.10.2019.godine a završava 27.10.2019.godine. U ovom periodu aktivnosti su organizovane tako da građani vikendom iznose kabasti otpad, a u toku naredne radne sedmice KJKP „Rad“ Sarajevo preuzima obavezu prikupljanja i odvoza kabastog otpada.

Lokacije za odlaganje kabastog otpada na području općine Vogošća su kod hajfiša na mjesnim zajednicama Blagovac, Kobilja Glava, Semizovac, Svrake, Vogošća I i Vogošća II. Na području Mjesne zajednice Gora odlaganje je planirano kod Mjesne zajednice, na putu za Ljubinu kod Pilane i naselju Gora. U Mjesnoj zajednici Hotonj predviđene su lokacije kod nogometnog igrališta, Stambeni niz B-13, u Baricama na raskršću, na Menjaku kod trafo stanice i u Ugorskom kod džamije.

Iz službe za komunalne poslove, poslove mjesnih zajednica i zajedničke poslove Općine Vogošća obavještavaju građane da je akcija prikupljanja  i odvoza kabastog otpada na području Općine Vogošća planirana za 12. i 13. oktobar ove godine. Općina Vogošća tokom cijele godine ulaže značajne napore  na poboljšanju komunalne higijene u svim mjesnim zajednicama, a građani se ipak nerijetko s nemarom odnose prema tome praveći divlje deponije i bacanjem  smeća u prirodu.