Naslovnica VIJESTI INFO U TOKU RADOVI NA SANACIJI PUTA U NASELJU TIHOVIĆI

U TOKU RADOVI NA SANACIJI PUTA U NASELJU TIHOVIĆI

156

Početkom juna počeli su radovi na sanaciji dijela puta Blagovac – Tihovići. Lokalitet gdje se izvode radovi obišao je načelnik Općine Vogošća Edin Smajić sa saradnicima. Prema Ugovoru  zaključenom između Direkcije za puteve Kantona Sarajevo kao upravitelja saobraćajnice i investitora radova sa firmom  „AME“ d.o.o. Breza kao izvođača radova, pojektat podrazumijeva sanaciju puta dužine oko 800 metara. Prosječna širina puta iznosi 5,70 metra sa proširenjima u krivinama.

Sanacija puta je od posebne važnosti za stanovnike jer će to riješti brojne saobraćajne probleme. Radovi podrazumijevaju uklanjanje oštećenog asfalta, zamjenu tamponske podloge, uređenje škarpe, ugradnju ivičnjaka, tretman oborinskih voda, izradu rigola za odvodnju, sanaciju propusta za odvodnju vode sa kolovoza i asfaltiranje.

Finansijska vrijednost radova iznosi nešto manje od 400.000,00 KM, a sredstva je Općina Vogošća obezbijedila putem Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo odnosno Direkcije za puteve Kantona Sarajevo. Izvođač radova je firma „AME“ d.o.o., a nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Rok za izvođenje radova je 60 dana.