Naslovnica VIJESTI INFO U SLUŽBI ZA URBANIZAM OPĆINE VOGOŠĆA REDOVNO SE RADI NA PROVOĐENJU REGULACIONIH...

U SLUŽBI ZA URBANIZAM OPĆINE VOGOŠĆA REDOVNO SE RADI NA PROVOĐENJU REGULACIONIH PLANOVA

194

Služba za urbanizam Općine Vogošća je i u vrijeme pandemije korona virusa obavljala redovne zadatke koji su u nadležnosti ove službe, a odnose se između ostalog na provođenje usvojenih odluka i Regulacionih planova. Prije proglašenja stanja nesreće Općinsko vijeće usvojilo je nekoliko Regulacionih planova. Većinu u formi Nacrta, a u toku je i pripremanje prijedloga koji će biti razmatrani na narednim sjednicama, kao i provođenje zakonom definisanih javnih rasprava.

Još na oktobarskoj sjednici prošle godine usvojeni su Regulacioni planovi koji se odnose na izgradnju Prve transverzale. U službi se redovno pripremaju dokumenti, traže stručna mišljenja i prave planovi koji se predlažu Općinskom vijeću na usvajanje. Činjenica je da će dio planiranog za ovu godinu ipak biti uslovljeno trenutnom situacijom oko pandemije.