U OŠ “PORODICE EF. RAMIĆ” PRIGODNO OBILJEŽEN DAN MATERNJEG JEZIKA

Kako kaže naš nobelovac Andrić: “Jezik je živa snaga sa kojom je vezana ne samo kultura nego i postojanje jednog naroda”. Maternji jezik je čuvar nematerijalnog kulturnog nasljeđa, tradicije i općenito kulturnog identiteta svake zemlje. U Osnovnoj školi “Porodice ef. Ramić” prigodno je obilježen Dan maternjeg jezika u okviru oglednog časa iz predmeta Bosanski jezik … Continue reading U OŠ “PORODICE EF. RAMIĆ” PRIGODNO OBILJEŽEN DAN MATERNJEG JEZIKA