Naslovnica VIJESTI INFO U OŠ “MIRSAD PRNJAVORAC” EDUKATIVNA RADIONICA

U OŠ “MIRSAD PRNJAVORAC” EDUKATIVNA RADIONICA

233

OŠ „Mirsad  Prnjavorac“  jedna je od deset koje će  učestvovati u prvoj fazi pilot projekta Elektronski dnevnik” (e-dnevnik).  Škole su odabrane   na osnovu njihove iskazane spremnosti da učestvuju u projektu, tehničke opremljenosti učionica, kao i educiranosti nastavnog kadra u tim školama.

“E-dnevnik” predstavlja aplikativni softver namjenski razvijen za potrebe digitalnog vođenja pedagoške administracije i evidencije u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo.

 

Projekt će se  realizirati  u tri faze, a bit će osigurana i edukacija korisnika o upotrebi tog programa kao i tehnička podrška u toku korištenja. Aplikacija e-dnevnik omogućavat će nastavnicima, razrednicima i direktorima škola brzu i jednostavnu izradu uobičajenih izvještaja o održanim časovima, te ocjenama i izostancima učenika koji se analiziraju na sjednicama nastavničkih vijeća.