Naslovnica VIJESTI INFO U OPĆINI VOGOŠĆA TOKOM 2018. GODINE EVIDENTIRANO 290 KRIVIČNIH DJELA

U OPĆINI VOGOŠĆA TOKOM 2018. GODINE EVIDENTIRANO 290 KRIVIČNIH DJELA

85

U prošloj godini na području naše općine koju pokriva Policijska stanica Vogošća registrovano je 290 krivičnih djela, što je za 2 djela više u odnosu na 2017. godinu. Od ukupnog broja evidentiranih krivičnih djela službenici Odjeljenja kriminalističke policije Vogošća u saradnji sa službenicima PS Vogošća rasvijetlili su 186 slučajeva, što u procentima iznosi 64,1%. Tokom 2018. godine povećan je broj rasvijetljenih krivičnih djela u odnosu na 2017.

Zbog raznih oblika narušavanja javnog reda i mira policijski službenici PS Vogošća su u 2018. godini registrovali 169 prekršaja u kojima je učestvovalo 212 lica. U odnosu na prethodnu godinu evidentirano je smanjenje podnesenih prekršajnih prijava.

Nasir Spahić komandir PS Vogošća ističe značaj rada policije u zajednici, sa ciljem približavanje građana i policije, sve sa ciljem što bolje sigurnosne situacije u općini Vogošća. Dodaje da se generalno može dati pozitivna ocjena stanja sigurnosti na području naše općine u 2018. godini.