Naslovnica VIJESTI U 2017.GODINI OPĆINA VOGOŠĆA ŽELI PODSTAĆI INVESTICIJE NA SVOM PODRUČJU

U 2017.GODINI OPĆINA VOGOŠĆA ŽELI PODSTAĆI INVESTICIJE NA SVOM PODRUČJU

215

Općina Vogošća 21 .juna 2017.godine objavila je Javni poziv za sticanje prava na pogodnosti (poticaje) za investiranej na području općine u svrhu razvoja i poticaja industrijske proizvodnje u 2017.godini. Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti svi domaći privredni subjekti, izvozno orjentisani, koji imaju namjeru graditi nove poizvodne kapacitete i zapošljavati nove radnike. Javni poziv će se realizovati u dvije faze. U prvoj fazi ispitat će se relevantnost prijavljenih aplikanata, a u drugoj fazi oni koji prođu prvu fazu,  trebat će prikupiti potrebnu dokumentaciju kako bi aplikacije bile bodovane.  Više o Javnom pozivu može se naći na web stranici Općine Vogošća  www.vogosca.ba.