PREGLED PROGRAMA

SUBOTA 26.07.2014.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Hronika općine Stari Grad, informativni program (repriza)
08.30 Hronika sedmice, Informativni program TV Jablanica (repriza)
09.00 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku (repriza)
09.30 VOA – Glas Amerike, bosanski servis (repriza)
10.00 Zabranjena ljubav, telenovela (repriza)
14.00 Živiničke razglednice, dokumentarni program
15.00 Hronika općine Stari Grad, informativni program (repriza)
15.30 Hronika sedmice, Informativni program TV Jablanica (repriza)
16.00 Sedam dana u Živinicama, informativni program
17.00 Hazreti Jusuf, serijski program
18.00 Sedam dana u Vogošći, informativni program
18.30 SMS Music, muzički program
19.30 Ramazanski program
22.00 Ritam regije Srebrenica, informativni program
22.30 Putopisi, dokumentarni program
23.00 Istina, emisija o povratku
23.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku
00.00 Alternativa, edukativni program (repriza)
01.00 Ramazanski program
05.00 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
06.00 Ritam regije Srebrenica, informativni program (repriza)
06.30 Putopisi, dokumentarni program (repriza)

NEDJELJA 27.07.2014.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Ritam regije Srebrenica, informativni program (repriza)
08.30 Putopisi, dokumentarni program (repriza)
09.00 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku (repriza)
09.30 Istina, emisija o povratku (repriza)
10.00 Religija u službi života, vjerski program
11.00 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
12.00 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
13.00 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH
13.30 Auto Shop Magazin, emisija o automobilizmu
14.00 Alternativa, edukativni program
15.00 Ritam regije Srebrenica, informativni program (repriza)
15.30 Putopisi, dokumentarni program (repriza)
16.00 TV Zehra, revijalni program
17.00 Hazreti Jusuf, serijski program
18.00 Sedam dana u Vogošći, informativni program
18.30 SMS Music, muzički program
19.30 Ramazanski program
22.00 Žena i njen svijet, revijalni program
22.30 Tešanjska hronika, Informativni program TV Smart Tešanj
23.00 Baštine, dokumentarni program
23.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku
00.00 Religija u službi života, religijski program (repriza)
01.00 Žena i njen svijet, revijalni program (repriza)
01.30 Tešanjska hronika, Informativni program TV Smart Tešanj (repriza)
02.00 U susret Bajramu

PONEDJELJAK 28.07.2014.

05.00 Bajramski program
10.00 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku (repriza)
10.30 Baštine, dokumentarni program (repriza)
11.00 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
12.00 Žena i njen svijet, revijalni program (repriza)
12.30 Tešanjska hronika, Informativni program TV Smart Tešanj (repriza)
13.00 Bajramski program
16.00 Hazreti Jusuf, serijski program
17.00 Zabranjena ljubav, telenovela
18.00 SMS Music, muzički program
20.00 Liberty TV, informativni magazin Radija Slobodna Evropa
20.30 Igrani film
23.00 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku
23.30 Zabranjena ljubav, telenovela
00.30 Igrani film
03.30 Liberty TV, informativni magazin Radija Slobodna Evropa (repriza)
04.00 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
05.00 Info blok TV Vogošća

UTORAK 29.07.2014.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Liberty TV, informativni magazin Radija Slobodna Evropa (repriza)
08.30 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH (repriza)
09.00 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku (repriza)
09.30 VOA – Glas Amerike, bosanski servis (repriza)
10.00 Živiničke razglednice, dokumentarni program (repriza)
11.00 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
12.00 Info blok TV Vogošća
14.00 Živiničke razglednice, dokumentarni program (repriza)
15.00 Liberty TV, informativni magazin Radija Slobodna Evropa (repriza)
15.30 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH (repriza)
16.00 Hazreti Jusuf, serijski program
17.00 Zabranjena ljubav, telenovela
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički program
20.00 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program
20.30 Igrani film
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA – Glas Amerike, bosanski servis
23.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku
00.00 Zabranjena ljubav, telenovela
01.00 Igrani film (repriza)
03.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
03.30 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
04.00 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
05.00 Info blok TV Vogošća

SRIJEDA 30.07.2014.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
08.30 Olovska hronika, informativni program
09.00 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku (repriza)
09.30 VOA – Glas Amerike, bosanski servis (repriza)
10.00 Alternativa, edukativni program (repriza)
11.00 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
12.00 Info blok TV Vogošća
14.00 Naša realnost sa Dritom Haziraj
15.00 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
15.30 Olovska hronika, informativni program (repriza)
16.00 Hazreti Jusuf, serijski program
17.00 Zabranjena ljubav, telenovela
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički program
20.00 Magazin Plus, sedmična hronika Visočke regije
20.30 Igrani film
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA – Glas Amerike, bosanski servis
23.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku
00.00 Zabranjena ljubav, telenovela
01.00 Igrani film (repriza)
03.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
03.30 Magazin Plus, sedmična hronika Visočke regije (repriza)
04.00 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
05.00 Info blok TV Vogošća

ČETVRTAK 31.07.2014.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Magazin Plus, sedmična hronika Visočke regije (repriza)
08.30 Auto Shop Magazin, emisija o automobilizmu (repriza)
09.00 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku (repriza)
09.30 VOA – Glas Amerike, bosanski servis (repriza)
10.00 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
11.00 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
12.00 Info blok TV Vogošća
14.00 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
15.00 Magazin Plus, sedmična hronika Visočke regije (repriza)
15.30 Auto Shop Magazin, emisija o automobilizmu (repriza)
16.00 Hazreti Jusuf, serijski program
17.00 Zabranjena ljubav, telenovela
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički program
20.00 Info IC, informativni program NTV IC Kakanj
20.30 Igrani film
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA – Glas Amerike, bosanski servis
23.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku
00.00 Zabranjena ljubav, telenovela
01.00 Igrani film (repriza)
03.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
03.30 Info IC, informativni program NTV IC Kakanj (repriza)
04.00 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
05.00 Info blok TV Vogošća

PETAK 01.08.2014.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Info IC, informativni program NTV IC Kakanj (repriza)
08.30 Nekad bilo…, dokumentarni program
09.00 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku (repriza)
09.30 VOA – Glas Amerike, bosanski servis (repriza)
10.00 Dokumentarni program
11.00 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
12.00 Info blok TV Vogošća
14.00 Dokumentarni program
15.00 Info IC, informativni program NTV IC Kakanj (repriza)
15.30 Nekad bilo…, dokumentarni program
16.00 Hazreti Jusuf, serijski program
17.00 Zabranjena ljubav, telenovela
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički program
20.00 Informativni program
20.30 Hronika sedmice, Informativni program TV Jablanica
21.00 Igrani film
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA – Glas Amerike, bosanski servis
23.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku
00.00 Zabranjena ljubav, telenovela
01.00 Igrani film (repriza)
02.30 Informativni program (repriza)
03.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
03.30 Hronika sedmice, Informativni program TV Jablanica (repriza)
04.00 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
05.00 Info blok TV Vogošća

SUBOTA 26.07.2014.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Hronika općine Stari Grad, informativni program (repriza)
08.30 Hronika sedmice, Informativni program TV Jablanica (repriza)
09.00 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku (repriza)
09.30 VOA – Glas Amerike, bosanski servis (repriza)
10.00 Zabranjena ljubav, telenovela (repriza)
14.00 Živiničke razglednice, dokumentarni program
15.00 Hronika općine Stari Grad, informativni program (repriza)
15.30 Hronika sedmice, Informativni program TV Jablanica (repriza)
16.00 Sedam dana u Živinicama, informativni program
17.00 Hazreti Jusuf, serijski program
18.00 Sedam dana u Vogošći, informativni program
18.30 SMS Music, muzički program
19.30 Ramazanski program
22.00 Ritam regije Srebrenica, informativni program
22.30 Putopisi, dokumentarni program
23.00 Istina, emisija o povratku
23.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku
00.00 Alternativa, edukativni program (repriza)
01.00 Ramazanski program
05.00 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
06.00 Ritam regije Srebrenica, informativni program (repriza)
06.30 Putopisi, dokumentarni program (repriza)

 

NEDJELJA 27.07.2014.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Ritam regije Srebrenica, informativni program (repriza)
08.30 Putopisi, dokumentarni program (repriza)
09.00 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku (repriza)
09.30 Istina, emisija o povratku (repriza)
10.00 Religija u službi života, vjerski program
11.00 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
12.00 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
13.00 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH
13.30 Auto Shop Magazin, emisija o automobilizmu
14.00 Alternativa, edukativni program
15.00 Ritam regije Srebrenica, informativni program (repriza)
15.30 Putopisi, dokumentarni program (repriza)
16.00 TV Zehra, revijalni program
17.00 Hazreti Jusuf, serijski program
18.00 Sedam dana u Vogošći, informativni program
18.30 SMS Music, muzički program
19.30 Ramazanski program
22.00 Žena i njen svijet, revijalni program
22.30 Tešanjska hronika, Informativni program TV Smart Tešanj
23.00 Baštine, dokumentarni program
23.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku
00.00 Religija u službi života, religijski program (repriza)
01.00 Žena i njen svijet, revijalni program (repriza)
01.30 Tešanjska hronika, Informativni program TV Smart Tešanj (repriza)
02.00 U susret Bajramu

 

PONEDJELJAK 28.07.2014.

05.00 Bajramski program
10.00 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku (repriza)
10.30 Baštine, dokumentarni program (repriza)
11.00 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
12.00 Žena i njen svijet, revijalni program (repriza)
12.30 Tešanjska hronika, Informativni program TV Smart Tešanj (repriza)
13.00 Bajramski program
16.00 Hazreti Jusuf, serijski program
17.00 Zabranjena ljubav, telenovela
18.00 SMS Music, muzički program
20.00 Liberty TV, informativni magazin Radija Slobodna Evropa
20.30 Igrani film
23.00 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku
23.30 Zabranjena ljubav, telenovela
00.30 Igrani film
03.30 Liberty TV, informativni magazin Radija Slobodna Evropa (repriza)
04.00 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
05.00 Info blok TV Vogošća

 

UTORAK 29.07.2014.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Liberty TV, informativni magazin Radija Slobodna Evropa (repriza)
08.30 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH (repriza)
09.00 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku (repriza)
09.30 VOA – Glas Amerike, bosanski servis (repriza)
10.00 Živiničke razglednice, dokumentarni program (repriza)
11.00 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
12.00 Info blok TV Vogošća
14.00 Živiničke razglednice, dokumentarni program (repriza)
15.00 Liberty TV, informativni magazin Radija Slobodna Evropa (repriza)
15.30 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH (repriza)
16.00 Hazreti Jusuf, serijski program
17.00 Zabranjena ljubav, telenovela
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički program
20.00 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program
20.30 Igrani film
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA – Glas Amerike, bosanski servis
23.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku
00.00 Zabranjena ljubav, telenovela
01.00 Igrani film (repriza)
03.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
03.30 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
04.00 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
05.00 Info blok TV Vogošća

 

SRIJEDA 30.07.2014.

007.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
08.30 Olovska hronika, informativni program
09.00 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku (repriza)
09.30 VOA – Glas Amerike, bosanski servis (repriza)
10.00 Alternativa, edukativni program (repriza)
11.00 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
12.00 Info blok TV Vogošća
14.00 Naša realnost sa Dritom Haziraj
15.00 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
15.30 Olovska hronika, informativni program (repriza)
16.00 Hazreti Jusuf, serijski program
17.00 Zabranjena ljubav, telenovela
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički program
20.00 Magazin Plus, sedmična hronika Visočke regije
20.30 Igrani film
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA – Glas Amerike, bosanski servis
23.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku
00.00 Zabranjena ljubav, telenovela
01.00 Igrani film (repriza)
03.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
03.30 Magazin Plus, sedmična hronika Visočke regije (repriza)
04.00 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
05.00 Info blok TV Vogošća

 

ČETVRTAK 31.07.2014.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Magazin Plus, sedmična hronika Visočke regije (repriza)
08.30 Auto Shop Magazin, emisija o automobilizmu (repriza)
09.00 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku (repriza)
09.30 VOA – Glas Amerike, bosanski servis (repriza)
10.00 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
11.00 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
12.00 Info blok TV Vogošća
14.00 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
15.00 Magazin Plus, sedmična hronika Visočke regije (repriza)
15.30 Auto Shop Magazin, emisija o automobilizmu (repriza)
16.00 Hazreti Jusuf, serijski program
17.00 Zabranjena ljubav, telenovela
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički program
20.00 Info IC, informativni program NTV IC Kakanj
20.30 Igrani film
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA – Glas Amerike, bosanski servis
23.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku
00.00 Zabranjena ljubav, telenovela
01.00 Igrani film (repriza)
03.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
03.30 Info IC, informativni program NTV IC Kakanj (repriza)
04.00 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
05.00 Info blok TV Vogošća

 

PETAK 01.08.2014.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Info IC, informativni program NTV IC Kakanj (repriza)
08.30 Nekad bilo…, dokumentarni program
09.00 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku (repriza)
09.30 VOA – Glas Amerike, bosanski servis (repriza)
10.00 Dokumentarni program
11.00 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
12.00 Info blok TV Vogošća
14.00 Dokumentarni program
15.00 Info IC, informativni program NTV IC Kakanj (repriza)
15.30 Nekad bilo…, dokumentarni program
16.00 Hazreti Jusuf, serijski program
17.00 Zabranjena ljubav, telenovela
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički program
20.00 Informativni program
20.30 Hronika sedmice, Informativni program TV Jablanica
21.00 Igrani film
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA – Glas Amerike, bosanski servis
23.30 I.R.I.B. – program na bosanskom jeziku
00.00 Zabranjena ljubav, telenovela
01.00 Igrani film (repriza)
02.30 Informativni program (repriza)
03.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
03.30 Hronika sedmice, Informativni program TV Jablanica (repriza)
04.00 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
05.00 Info blok TV Vogošća

Comments are closed.