Naslovnica VIJESTI SVJETSKI DAN CIVILNE ZAŠTITE: U VOGOŠĆI ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG ŠTABA CZ

SVJETSKI DAN CIVILNE ZAŠTITE: U VOGOŠĆI ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG ŠTABA CZ

133

U Bosni i Hercegovini civilna zaštita je uspostavljena 1992. godine. U okviru Jedinstvenog općinskog organa uprave Civilna zaštita funkcioniše kao jedna od službi.

U povodu 1.marta-Svjetskog dana civilne zaštite u Vogošći je održana Svečana sjednica Općinskog štaba CZ a pored pomoćnika načelnika za CZ Nermina Hajre, prisutnima se obratio načelnik Općine Vogošća Edin Smajić kao komandant Štaba civilne zaštite Vogošća.

Prema programu rada Svečane sjednice dodijeljene su nagrade pojedincima i kolektivima zbog posebno iskazanog doprinosa i pomoći u provođenju mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

Među nagrađenima su:

– Centar za obuku pasa za deminiranje u BiH – MDDC

-Općina Centar Sarajevo

-Ekipa OŠ „Zahid Baručija“ za rezultate ostvarene u okviru projekta „Upozoravanje na opasnost od mina“ (Imran Tabaković, Delila Sadiković i Hanan Zulum, predvođeni nastavnicom Samrom Jusubašić)

-Volonteri Crvenog križa Općine Vogošća ( Biserka Handžić, Tima Račić i Sabina Zukić)

-Pripadnici Patronažne službe Doma zdravlja Vogošća ( Mirela Delić, Suada Šehović i Samed Štitkovac)

Pomoćnik načelnika za CZ Nermin Hajro uručio je priznanja i nagrade ovogodišnjim dobitnicima.

Recimo i to da je tokom proteklog perioda, odnosno godine koja je iza nas, u cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, kao i otklanjanju opasnosti koje bi mogle ugroziti život i zdravlje naših sugrađana, te opremanju i obučavanju struktura koje provode mjere i aktivnosti na ovim poslovima, završeno više važnih projekata.

Međunarodna organizacija civilne zaštite koja djeluje pri Ujedinjenim narodima, u Ženevi 1990. godine odredila je 1. mart Svjetskim danom civilne zaštite.