Naslovnica VIJESTI SVE PORODICE U KANTONU SARAJEVO, KOJE IMAJU TROJE ILI VIŠE DJECE MOGU...

SVE PORODICE U KANTONU SARAJEVO, KOJE IMAJU TROJE ILI VIŠE DJECE MOGU OSTVARITI PRAVO NA UVEĆANI DJEČIJI DODATAK

375

Sve porodice u Kantonu Sarajevo, koje imaju troje ili više djece mogu se obratiti Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu u svojoj općini kako bi predale zahtjev za uvećani dječiji dodatak. Nadležno Ministarstvo je na osnovu novih izmjena zakona donijelo instrukciju o iznosima novčanih davanja u kojima je za porodice s troje ili više djece, bez cenzusa, utvrđen iznos od 57,70 km za svako dijete. Novina koja je obradovala sve i porodilje bez obzira na radno-pravni status, je da će primati mjesečnu naknadu u iznosu 956, 00 km. Sva spomenuta prava se primjenjuju od 1. januara ove godine.

Dodatak na djecu mogu ostvariti porodice bez obzira da li u svom vlasništvu posjeduju motorno vozilo ili ne, tj. motorno vozilo nije više uslov za ostvarenje prava na dodatak na djecu, što je do sada bilo. Porodice koje imaju troje ili više djece ostvaruju dodatak na djecu uvećan za 10 % za svako dijete bez obzira na imovinski cenzus.  Što se tiče visine iznosa dodataka na djecu on se također nije promjenio, tako da redovan dječiji dodatak iznosi 52, 50 KM, uvećani dječiji dodatak 78, 75 KM i novi iznos za porodice sa troje ili više djece- 57, 75 KM.

Vezano za porodilje došlo je do izmjena iznosa naknade za porodilje u radnom odnosu, kao i novčane pomoći porodiljama koje nisu u radnom odnosu, tako da će sada iznos za obje kategorije biti 956, 00 KM.

Zahtjevi e preuzimaju i predaju u Centru za pružanje usluga građanima, šalter broj 10. Za sve informacije građani se mogu obratiti Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu putem telefona, mailova ili lično.