Naslovnica VIJESTI INFO SUTRA U VOGOŠĆI 36. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

SUTRA U VOGOŠĆI 36. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

78

Sjednica će biti održana  sutra, 27.02.2020. godine sa početkom u 15:00 sati u zgradi Općine Vogošća. Vijećnici će razmatrati dnevni red sačinjen od 12 tačaka i to: Vijećnička pitanja i inicijative, Izvještaj o realizaciji zaključaka i inicijativa ,Odluka o izmjeni Statuta Općine Vogošća -Prijedlog ,Odluka o odobravanju i izdvajanju novčanih sredstava iz Budžeta Općine Vogošća za 2020. godinu za RVI 100% I grupe –paraplegičare sa mjestom prebivališta na području općine Vogošća –Prijedlog , Pravilnik  o  kriterijima  i  postupku  za  određivanje  naziva  ulica,  trgova,  parkova,  mostova,  institucija  i ustanova  na području općine Vogošća – Nacrt , Inicijativa o izmjeni naziva ulice Slatinski put u ulicu Abaza Zekovića, Inicijativa o izmjeni naziva dijela-kraka ulice Stara Kaldrma u ulicu Jasmina Džinde, Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Vogošća za period 01.01.-31.12.2019. godine, Izvještaj o  radu  Savjeta  mjesnih  zajednica  i  finansijski  izvještaj  za  2019. godinu  sa  Programom  rada Savjeta mjesnih zajednica za 2020. godinu, Izvještaj o korištenju javnih površina sa stepenom naplate za 2019. godinu, Izvještaj o stanju poljoprivrede na području općine Vogošća za 2019. godinu, a kao posljednja tačka  pred vijećnicima biće Informacija o pokrenutim inicijativama iz nadležnosti drugih institucija i nivoa vlasti.

U povodu obilježavanja 1.marta- Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, u petak 28.02.2020. godine u kino sali Upravne zgrade JU KSC Vogošća biće održana Svečana sjednica Općinskog vijeća Vogošća. Sjednica počinje u 15:00 sati, te iz Općinskog vijeća napominju da su svi građani Vogošće pozvani da svojim prisustvom uveličaju sjećanje na dan kada su se građani Bosne i Hercegovine, velikom većinom na referendumu izjasnili da žele nezavisnu Republiku Bosnu i Hercegovinu.U okviru Svečane sjednice planiran je i nastup učenika vogošćanskih osnovnih i srednje škole sa prigodnim programom.