Naslovnica VIJESTI INFO SUTRA 26. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

SUTRA 26. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

61

Sutra će u Velikoj sali Općine Vogošća sa početkom u 15 sati biti održana 26. redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća.
Obiman Dnevni red sastoji se od 19 tačaka:

1 Vijećnička pitanja i inicijative

2 Izvještaj o realizaciji zaključaka i inicijativa Općinskog vijeća Vogošća

3 Izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Općine Vogošća za 2018. godinu

4 Odluka o usvajanju finansijskog izvještaja (završnog računa) o izvršenju Budžeta Općine Vogošća za 2018. godinu – Prijedlog

5 Izmjene i dopune Budžeta Općine Vogošća za 2019. godinu – Prijedlog

6 Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području općine Vogošća u 2018. godini i visini nakande za pogodnost-rente na području općine Vogošća za 2019. godinu – Prijedlog

7 a) Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar-Vogošća“ – lokalitet uz ulicu Spasoja Blagovčanina (skraćeni postupak) – Prijedlog

b) Odluka o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar-Vogošća“ – lokalitet uz ulicu Spasoja Blagovčanina (skraćeni postupak) – Prijedlog

8 Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Tržnica Pijaca Vogošća“ – Prijedlog

9 a) Rješenje o razrješenju člana Etičkog vijeća časti

b) Rješenje o imenovanju člana Etičkog vijeća časti

10 Izvještaj o radu i finansijski izvještaj JP RTV Vogošća d.o.o. za 2018. godinu

11 Izvještaj o radu i finansijski izvještaj JU „Kulturno-sportski centar“ Vogošća za period 01.01. – 31.12.2018. godine

12 Akti poslovanja: – Rješenje o izmjeni pravosnažnog Rješenja Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova

13 Informacija o stanju vodovodne i kanalizacione mreže od strane KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo na području općine Vogošća za 2018. godinu i Plan za 2019. godinu

14 Informacija o stanju elektro mreže na području općine Vogošća za 2018. godinu uz Plan i program JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, podružnica „Elektrodistrubucija“ Sarajevo za 2019. godinu

15 Informacija o planovima održavanja komunalne higijene i zelenih površina KJKP „RAD“ i KJKP „PARK“ Sarajevo na području općine Vogošća u 2019. godini

16 Informacija o stanju mreže „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo na području općine Vogošća za 2018. godinu uz Plan i program za 2019. godinu

17 Informacija o radu JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ – Službe socijalne zaštite Općine Vogošća za 2018. godinu

18 Informacija o radu OJ Dom zdravlja Vogošća za 2018. godinu

19 Informacija o pokrenutim inicijativama iz nadležnosti drugih institucija i nivoa vlasti
Snimak sjednice biće emitovan u programu Televizije Vogošća u petak 29.marta sa početkom u 20:30.