Naslovnica VIJESTI INFO SUTRA 24. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

SUTRA 24. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

79

U Velikoj Sali Općine Vogošća sutra će, sa početkom od 17 sati, biti održana 24. Redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća. Dnevni red sastoji se od 17 tačaka:
1 Vijećnička pitanja i inicijative
2 Izvještaj o realizaciji zaključaka i inicijativa Općinskog vijeća Vogošća
3 Odluka o usvajanju Programa prioritetnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture u 2019. godini – Prijedlog
4 Odluka o uslovima i načinu raspolaganja nekretninom u vlasništvu Općine Vogošća – Prijedlog
5 Izvještaj o radu Općinskog načelnika, Jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi Općine Vogošća za period 01.01.-31.12.2018. godine
6 Izvještaj o realizaciji Programa prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za period 01.01.-31.12.2018. godine
7 Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2018. godinu
8 Izvještaj o jednokratnim novčanim davanjima licima u stanju socijalne potrebe za period 01.01.-31.12.2018. godine
9 Izvještaj o radu Općinske izborne komisije za 2018. godinu
10 Izvještaj o radu radnih tijela Općinskog vijeća Vogošća za period 01.01.-31.12.2018. godine
11 Pregled aktivnosti Općinskog vijeća Vogošća i radnih tijela Općinskog vijeća za 2018. godinu
12 a) Rješenje o razrješenju člana Drugostepene stručne komisije
b) Rješenje o imenovanju člana Drugostepene stručne komisije
13 a) Rješenje o razrješenju predsjednika Komisije za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova
b) Rješenje o izboru predsjednice Komisije za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova
14 a) Rješenje orazrješenju člana Komisije za budžet i finansije
b) Rješenje o izboru člana Komisije za budžet i finansije
15 Akti poslovanja:
Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na izgrađenom zemljištu i to: -Malešić Milena i Zorlak Ismet;
16 Informacija o stanju kriminaliteta, javnogreda i mira i sigurnostisaobraćaja na području općine Vogošća za 2018. godinu
17 Informacija o pokrenutim inicijativama iz nadležnosti drugih institucija i nivoa vlasti.