Naslovnica VIJESTI INFO ŠTA NOVI ZAKON O PIO/MIO OSIGURANJU DONOSI ZA SUPRUGE ŠEHIDA I POGINULIH...

ŠTA NOVI ZAKON O PIO/MIO OSIGURANJU DONOSI ZA SUPRUGE ŠEHIDA I POGINULIH BORACA?

817

Primjenom propisa, po osnovu starog Zakona o PIO/MIO FBiH oko 1.100 supruga šehida i poginulih boraca nisu mogle zadržati pravo na porodičnu penziju iz razloga što u momentu prestanka školovanja njihove djece nisu imale navršenih 45 godina života i mogućnost trajnog nasljeđivanja porodične penzije, ili iz razloga što ove žene, nažalost, nisu imale djecu sa šehidom/poginulim borcem, pa ih samim tim nije imao ni ko uvesti u ovo pravo. Tim propisom pravo na porodičnu penziju je bilo trajno izgubljeno i na taj način su ove žene bile gotovo pa trajno diskriminirane u odnosu na sve ostale koje su ovo pravo koristile.

Novim zakonom o PIO-u, odnosno članom 70. istog zakona, sve udovice šehida i poginulih boraca imaju pravo na porodičnu penziju kada navrše 45 godina života bez obzira na sve druge uslove pobrojane u članu 70. navedenog zakona, što u prevodu znači da, bez obzira na to da li su njihova djeca na redovnom školovanju ili ne, navršavanjem 45 godina života one stječu uvjete da trajno naslijede porodičnu penziju bez obzira na sve druge uslove.

Novi Zakon predviđa i pravo na penziju za supruge šehida i poginulih boraca ukoliko oni nisu imali radni, nego samo vojni staž.