Naslovnica VIJESTI INFO SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE: VAŽNO JE I PREVENTIVNO DJELOVATI U CILJU ZAŠTITE I...

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE: VAŽNO JE I PREVENTIVNO DJELOVATI U CILJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA

125

Povjerenici Civilne zaštite važna su struktura u društvu, na koju se značajno oslanja u radu i resorna Služba u Općini Vogošća, kad god se za to ukaže potreba. Praksa da svako područje ima svog povjerenika ustaljena je još od reintegracije dijela Općine Vogošća u sastav FBiH. Značajnu pomoć ova struktura pruža u procesu deminiranja jer se zadužuje da obezbjedi i olakša pristup radilištima. Pomaže u održavanju spomen-obilježja čime se doprinosi obilježavanju značajnih datuma u Vogošći. Posebno njihov rad dolazi do izražaja kad se ukaže potreba za zaštitom i spašavanjem ljudi i materijalnih dobara.

„U protekloj godini intenziviran je i rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vogošća čiji su članovi obavili niz veoma važnih zadataka u našoj lokalnoj zajednici“, kazao je pomoćnik načelnika u Službi civilne zaštite Općine Vogošća Nermin Hajro, te pojasnio da su članovi našeg Vatrogasnog društva bili uključeni i u potragu za tijelom Aldina Mulića pretražujući rijeku Bosnu, a učestvovali su i u gašenju velikog požara u Konjicu.

Saradnja sa povjerenicima Civilne zaštite i Vatrogasnog društva Vogošća nastavlja se i u 2018. godini.