Naslovnica VIJESTI INFO ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA 31.01. 2016.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA 31.01. 2016.

257

Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 21. decembra 2015. godine usvojila je Odluku o izmjenama i dopunama odluke o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera. Zahtjev za donošenje Rješenja o naknadnoj urbanističkoj saglasnosti mogu do 31. januara 2016. godine podnijeti vlasnici objekata izgrađenih do 31. decembra 2015. godine. Zahtjevi  za  legalizaciju mogu se do 31.01. 2016. predati službi za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine Vogošća.

Samir Mujdžić