Naslovnica VIJESTI INFO REKLAMNI PANOI NA JAVNIM POVRŠINAMA NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA PODLIJEŽU INSPEKCIJSKOM NADZORU

REKLAMNI PANOI NA JAVNIM POVRŠINAMA NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA PODLIJEŽU INSPEKCIJSKOM NADZORU

158

U 2020. godini pred Inspektoratom Općine Vogošća su novi radni zadaci, o čemu je već bilo govora u programu TV Vogošća.

Glavni inspektor u Inspektoratu Općine Vogošća Sehad Zeković je rekao da je na terenu od izuzetne važnosti saradnja sa građanima, koja je iz godine u godinu sve bolja. Sve što primijete na terenu, građani prijave inspekciji a često i pozovu u Inspektorat kako bi zatražili savjet za određene svoje radnje.

Reklamni panoi, između ostalog, predmet su inspekcijskog nadzora. Kako je kazao Zeković, na području Vogošće mali je broj nelegalnih panoa. Već ih je osam uklonjenih sa velikih zgrada. Među takvima je i onaj, koji je uklonjen 3. januara u ulici Spasoja Blagovčanina. „Nećemo dozvoliti nelegalno ponašanje ni u ovoj oblasti“-kazao je Zeković i pozvao sve one koji imaju odobrenja za reklame na javnim površinama da provjere period važenja istih, kako bi se na vrijeme podnijeli zahtjevi za novim odobrenjima.

Prema riječima Zekovića, situacija na terenu je takva da svi reklamni panoi na zgradama ili pored ceste imaju odobrenje. Reklamni panoi uz magistralni put M-18 su u nadležnosti Federalne direkcije za ceste i inspekcije. Općina Vogošća izdaje odobrenja za njih na osnovu saglasnosti i nema finansijske koristi jer se sredstva uplaćuju Federalnoj direkciji za ceste.

Inspektori Inspektorata Općine Vogošća obišli su teren od Kobilje Glave do Gore, frekventna područja i ulice te evidentirali sve reklamne panoe, na osnovu čega će još jednom provjeriti odobrenja za postavljanjem sadržaja, a oni koji ne budu imali važeća odobrenja biće kažnjeni u skladu sa zakonskim odredbama.