Naslovnica VIJESTI INFO REGULACIONIM PLANOM CENTAR-VOGOŠĆA PLANIRANA IZGRADNJA NOVIH POSLOVNO-STAMBENIH OBJEKATA

REGULACIONIM PLANOM CENTAR-VOGOŠĆA PLANIRANA IZGRADNJA NOVIH POSLOVNO-STAMBENIH OBJEKATA

71

Na jednoj od sjednica Općinskog vijeća Vogošća usvojena je Odluka o usvajanju izmjena Regulacionog plana Centar-Vogošća. Ovom odlukom data je saglasnost za izgradnju poslovno-stambenog objekta uz ulicu Spasoje Blagovčanina. U sklopu pomenutog Regulacionog plana, te na osnovu zahtjeva investitora provedene su sve procedure za početak radova. Održana je i Javna rasprava, a u izradi Odluke kao i davanja saglasnosti učešće su uzeli nadležna općinska služba i Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.