Naslovnica VIJESTI INFO REGULACIONI PLAN „TRAVNJAK“: STEKLI SU SE USLOVI ZA IZDAVANJE AKATA VEZANIH...

REGULACIONI PLAN „TRAVNJAK“: STEKLI SU SE USLOVI ZA IZDAVANJE AKATA VEZANIH ZA GRADNJU

476

Nakon provedene Javne rasprave i svih drugih zakonskih procedura i saglasnosti, Regulacioni plan “Travnjak” u formi Prijedloga ponuđen je vijećnicima Općinskog vijeća Vogošća na usvajanje, na sjednici održanoj u junu ove godine. Plan je usvojen kao i Odluka o njegovom provođenju.

Prema riječima pomoćnika načelnika Općine Vogošća za urbanizam i prostorno planiranje Hakije Delića, riječ je o zemljištu površine 1,4 hektara u naselju Hotonj, na kojem je planirana izgradnja 10 stambenih jedinica. Investitor je firma “Taz Group”.

Nakon što se u Službenim novinama objave Odluke, steći će se i uslovi za izdavanje svih akata vezanih za gradnju na ovom lokalitetu. „Mi nemamo precizne podatke od investitora kad planira da započne gradnju. Ipak, propis je da po izdavanju potrebnih odobrenja za građenje, investitor ima rok od 4 godine do završetka pojedinačnih građevina za koje su izdata odobrenja“, pojasnio je Delić.

Na površini od 1,4 hektara planirna je izgradnju stambenog naselja (osam individualnih i dva apartmanska objekta sa garažama)  sa internom saobraćajnicom.