Naslovnica VIJESTI INFO RADIOAMATERIZAM U MIRU HOBI, U RATU VAŽNA KARIKA U POVEZIVANJU POKIDANIH VEZA

RADIOAMATERIZAM U MIRU HOBI, U RATU VAŽNA KARIKA U POVEZIVANJU POKIDANIH VEZA

419

Predsjednik Udruženja Radio kluba “Vogošća” Faruk Tičić kazao je da Udruženje okuplja ljude koji se iz hobija bave radio komunikacijama, elektronikom i drugim informatičko-komunikacijskim tehnologijama i povezuju sa zaljubljenicima u radioamaterizam u cijelom svijetu.

Zahvaljujući podršci Općine Vogošća, u prostorijama Udruženja je instalirana oprema, postavljen radio odašiljač i ostala potrebna tehnika. Za djecu, mlade članove  organizuje  se nastava tj. edukacija na kojoj će naučiti osnove radioamaterizma,  povezivanje i ostvarivanje veza frekvencijama.

Iako bez značajnije podrške viših nivoa vlasti i posebnog zanimanja mladih ljudi za ovu oblast, radio amateri imaju perspektivu. Historija radioamaterizma u našoj zemlji je duža od 70 godina, u Vogošći su prisutni nešto kraće, a važnost ovih ljudi najbolje oslikava  period agresije na našu zemlju kada su komunikacije  radio stanicama bile jedini način povezivanja pokidanih porodičnih i  prijateljskih veza.