Naslovnica VIJESTI INFO PROVOĐENJE ANKETA NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA

PROVOĐENJE ANKETA NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA

66

Iz Općine Vogošća obavještavaju građane da će se na osnovu Zakona o statistici u Federaciji BiH i u skladu sa Planom statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, u periodu od 17. do 31.oktobra ove godine na području općine Vogošća provodiće se prvi val anketa o privatnim i poslovnim putovanjima u 2019. godini. Anketiranje domaćinstava na terenu će obavljati anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku. Prikupljaće se podaci o višednevnim putovanjima domaćeg stanovništva i jednodnevnim izletima (putovanja bez noćenja) u Bosni i Hercegovini i u inostranstvu za period januar – septembar 2019.godinu. Prikupljeni podaci iz ankete će biti povjerljivi i koristit će se isključivo u statističke svrhe.
Molimo građane za puno razumjevanje i podršku u provođenju ovih aktivnosti, kaže se u obavještenju iz Općine Vogošća.