Naslovnica VIJESTI INFO PROLJETNI RADOVI PONOVO UZROK POŽARA

PROLJETNI RADOVI PONOVO UZROK POŽARA

197

Pripadnici VD Vogošća, zajedno sa kolegama vatrogascima iz Ilijaša i Sarajeva ugasili su požar širih razmjera koji je jučer u popodnevnim satima buknuo na području općine Ilijaš.  Uzroci požara još su nepoznati, pretpostavlja se da je natao usljed poljskih radova, pa se građanima još jednom skreće pažnja na maksìmalan oprez kod takvih aktivnosti. Izazivanje požara namjerno i nenamjerno je  kažnjivo zakonom.

Krivični zakon FBiH decidno definira krivična djela i propisane krivične sankcije.  Riječ je o krivičnim djelima “paljevina”, “izazivanje šumskog požara” i “izazivanje opće opasnosti”.

 Zakon takođe propisuje da onaj ko učini iz nehata krivično djelo izazivanje šumskog požara zbog kojeg nastupi šteta velikih razmjera, ili istovremeno izazove više šumskih požara, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine.

Ko izazove požar u zaštićenoj šumi, nacionalnom parku, voćnjaku ili drugoj šumi posebne namjene ili u žitnom polju može dobiti kaznu zatvora od dvije do dvanest godina. Onome ko to krivično djelo učini iz nehata prijeti novčana ili kazna zatvora do tri godine.

Na nivou FBiH Inspekcijski nadzor iz oblasti zaštite od požara vrše FUCZ i Federalno ministarstvo za unutrašnje poslove, a na nivou kantona kantonalne uprave civilne zaštite i kantonalna ministrastva za unutrašnje poslove.  Federalna i kantonalne uprave civiilne zaštite, u okviru svoje nadložnosti vrše i poslove inspekcijskog nadzora u oblasti vatrogastva.