Naslovnica VIJESTI INFO PROJEKAT POSTAVLJANJA JAVNE RASVJETE REALIZOVAN U MNOGIM VOGOŠĆANSKIM NASELJIMA

PROJEKAT POSTAVLJANJA JAVNE RASVJETE REALIZOVAN U MNOGIM VOGOŠĆANSKIM NASELJIMA

116

07. maja ove godine počeli su radovi na postavljanju javne rasvjete na području svih osam vogošćanskih mjesnih zajednica . Radovi se izvode na 24 lokacije gdje je planirano postavljanje armirano-betonskih stubova i LED rasvjetnih tijela.

 

Radovi se sukcesivno izvode na svim lokacijama, od MZ Kobilja Glava do MZ Gora i to u ulicama koje dosada nisu imale rasvjetu. Jedna od takvih je i dio ulice Uglješići u kojoj su postavljena 4 stuba sa 8 rasvjetnih tijela. Vrijednost svih radova koji se finansiraju sredstvima Budžeta Općine Vogošća je 50.000 KM. Izvođač radova je firma „SES” d.o.o. Sarajevo, a nadzor Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.