Naslovnica VIJESTI INFO PREMA PRAVILNIKU O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE VODA SA LOKALNOG VODOVODA KONOVICA –...

PREMA PRAVILNIKU O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE VODA SA LOKALNOG VODOVODA KONOVICA – TIHOVIĆI SE MOŽE KORISTITI ZA SVAKODNEVNU UPOTREBU

65

U sklopu redovne analize vode koja je vršena na lokalnom vodovodu „Konovica“ – Tihovići, pristigli nalaz nije odgovara prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Nakon toga poduzete su naložene mjere, i ponovo je uzet uzorak vode u svrhu ponovljene analizu vode na lokalnom vodovodu „Konovica“ – Tihovići.
Nakon ponovljene analize vode, stigao je izvještaj o mikrobiološkom ispitivanju vode i na osnovu tog izvještaja zaključeno je da ispitani uzorak vode sa pomenutog lokalnog vodovoda ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH“ br.40/10, 30/12, 62/17) i voda se može koristiti za svakodnevnu upotrebu.