19.9 C
Vogošća
Ponedjeljak, Septembar 27, 2021

SUBOTA 25.09.2021.

06.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
07.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
07.30 Hronika sedmice Jablanica, informativni program (repriza)
08.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
08.30 Hronika općine Stari Grad, informativni program (repriza)
09.00 Novi dan, kolažni program
10.00 Vijesti
10.05 Iz drugog ugla, informativni program
10.30 Razigrano roditeljstvo, obrazovni serijal
11.00 Mikail, serijski program
12.00 Putovanje u Zagros, dokumentarni program
12.30 Uzbuđenje u ponoć
13.00 Vijesti
13.05 Topao dah, serijski program
14.00 Impuls znanja, magazin za studente (repriza)
15.00 Dokumentarni program
16.00 Sportske igre mladih, sportski program
16.30 Megaliti svijeta, putopisni serijal
17.00 Bosanska grančica, emisija o zdravlju
18.00 Sedam dana u Vogošći, informativni program
18.25 Vremenska prognoza
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH
20.30 Zavidovićka hronika, informativni program
21.00 Megaliti svijeta, putopisni serijal
21.30 Humoristički program
22.30 Sedam dana u Vogošći, informativni program
22.55 Vremenska prognoza
23.00 Bosanska grančica, emisija o zdravlju (repriza)
23.45 Dokumentarni program (repriza)
00.35 Humoristički program (repriza)
01.20 Sedam dana u Vogošći, informativni program (repriza)
01.45 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH (repriza)
02.15 Zavidovićka hronika, informativni program (repriza)
02.45 Dokumentarni program (repriza)
03.30 Bosanska grančica, emisija o zdravlju (repriza)
04.15 Megaliti svijeta, putopisni serijal (repriza)
04.45 Sportske igre mladih, sportski program (repriza)
05.15 Info blok TV Vogošća

NEDJELJA 26.09.2021.

06.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
07.00 Bosanska grančica, emisija o zdravlju (repriza)
08.00 Sedam dana u Vogošći, informativni program (repriza)
08.30 Sportske igre mladih, sportski program (repriza)
09.00 Novi dan, kolažni program
10.00 Vijesti
10.05 Vaš stav, informativni program
10.30 Nostalgija, muzičko-zabavni program
11.00 Igrani film
13.00 Vijesti
13.05 Topao dah, serijski program
14.00 Hronika općine Stari Grad, informativni program (repriza)
14.30 Hronika sedmice Jablanica, informativni program (repriza)
15.00 Sportski program
17.00 Besjede, dokumentarni program
18.00 Sedam dana u Vogošći, informativni program
18.25 Vremenska prognoza
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Tešanjska hronika, informativni program
20.30 Sedam dana u Živinicama, informativni program
21.00 Sportski program
22.30 Megaliti svijeta, putopisni serijal
23.00 Vremenska prognoza
23.05 Istina, emisija za povratnike
23.30 Dokumentarni program (repriza)
00.30 Besjede, dokumentarni program (repriza)
01.20 Tešanjska hronika, informativni program (repriza)
01.50 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
02.15 Istina, emisija za povratnike (repriza)
02.45 Dokumentarni program (repriza)
03.30 Besjede, dokumentarni program (repriza)
04.15 Megaliti svijeta, putopisni serijal (repriza)
04.45 Sportske igre mladih, sportski program (repriza)
05.15 Info blok TV Vogošća

PONEDJELJAK 27.09.2021.

06.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
07.00 Tešanjska hronika, informativni program (repriza)
07.30 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
08.00 Sedam dana u Vogošći, informativni program (repriza)
08.30 Istina, emisija za povratnike (repriza)
09.00 Novi dan, kolažni program
10.00 Vijesti
10.05 VIP, talk show
10.30 Close Up, emisija o filmu
11.00 Mikail, serijski program
12.00 Vodene bojice, program iz kulture
13.00 Vijesti
13.05 Topao dah, serijski program
14.00 Zavidovićka hronika, informativni program (repriza)
14.30 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH (repriza)
15.00 Dokumentarni program
16.00 Čudna stvorenja, edukativni program
16.30 Megaliti svijeta, putopisni serijal
17.00 Crna pamet, serijski program
17.50 Teta Pričalica, program za djecu
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.20 Vremenska prognoza
18.25 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Administracija, emisija o obrazovanju
20.30 Perspektiva, dijaloška emisija za mlade
21.00 Crna pamet, serijski program
22.00 Megaliti svijeta, putopisni serijal
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
22.50 Vremenska prognoza
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.15 Dokumentarni program (repriza)
00.00 Igrani film
01.20 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
01.45 Administracija, emisija o obrazovanju (repriza)
02.15 Perspektiva, dijaloška emisija za mlade (repriza)
02.45 Dokumentarni program (repriza)
03.30 Crna pamet, serijski program (repriza)
04.15 Megaliti svijeta, putopisni serijal (repriza)
04.45 Čudna stvorenja, edukativni program (repriza)
05.15 Info blok TV Vogošća

UTORAK 28.09.2021.

06.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
07.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
07.30 Perspektiva, dijaloška emisija za mlade (repriza)
08.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
08.30 Administracija, emisija o obrazovanju (repriza)
09.00 Novi dan, kolažni program
10.00 Vijesti
10.05 Iz drugog ugla, informativni program
10.30 Sportski magazin, sportski program
11.00 Mikail, serijski program
12.00 Sa reporterima, dokumentarna emisija
12.30 Šampioni, dokumentarna emisija
13.00 Vijesti
13.05 Topao dah, serijski program
14.00 Tešanjska hronika, informativni program (repriza)
14.30 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
15.00 Dokumentarni program
16.00 Čudna stvorenja, edukativni program
16.30 Megaliti svijeta, putopisni serijal
17.00 Crna pamet, serijski program
17.50 Teta Pričalica, program za djecu
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.20 Vremenska prognoza
18.25 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Nekad bilo…, dokumentarni program
20.30 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program
21.00 Crna pamet, serijski program
22.00 Megaliti svijeta, putopisni serijal
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
22.50 Vremenska prognoza
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.15 Dokumentarni program (repriza)
00.00 Igrani film
01.20 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
01.45 Nekad bilo…, dokumentarni program (repriza)
02.15 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
02.45 Dokumentarni program (repriza)
03.30 Crna pamet, serijski program (repriza)
04.15 Megaliti svijeta, putopisni serijal (repriza)
04.45 Čudna stvorenja, edukativni program (repriza)
05.15 Info blok TV Vogošća

SRIJEDA 29.09.2021.

06.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
07.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
07.30 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
08.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
08.30 Nekad bilo…, dokumentarni program (repriza)
09.00 Novi dan, kolažni program
10.00 Vijesti
10.05 Iz drugog ugla, informativni program
10.30 Mudrost života, dokumentarna emisija
11.00 Mikail, serijski program
12.00 Koraljni život, dokumentarna emisija
13.00 Vijesti
13.05 Topao dah, serijski program
14.00 Administracija, emisija o obrazovanju (repriza)
14.30 Perspektiva, dijaloška emisija za mlade (repriza)
15.00 Dokumentarni program
16.00 Čudna stvorenja, edukativni program
16.30 Megaliti svijeta, putopisni serijal
17.00 Crna pamet, serijski program
17.50 Teta Pričalica, program za djecu
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.20 Vremenska prognoza
18.25 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Plodovi prirode, emisija za poljoprivrednike
20.30 Info IC Kakanj, informativni program
21.00 Crna pamet, serijski program
22.00 Megaliti svijeta, putopisni serijal
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
22.50 Vremenska prognoza
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.15 Dokumentarni program (repriza)
00.00 Igrani film
01.20 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
01.45 Plodovi prirode, emisija za poljoprivrednike (repriza)
02.15 Info IC Kakanj, informativni program (repriza)
02.45 Dokumentarni program (repriza)
03.30 Crna pamet, serijski program (repriza)
04.15 Megaliti svijeta, putopisni serijal (repriza)
04.45 Čudna stvorenja, edukativni program (repriza)
05.15 Info blok TV Vogošća

ČETVRTAK 30.09.2021.

06.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
07.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
07.30 Info IC Kakanj, informativni program (repriza)
08.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
08.30 Plodovi prirode, emisija za poljoprivrednike (repriza)
09.00 Novi dan, kolažni program
10.00 Vijesti
10.05 Iz drugog ugla, informativni program
10.30 Ukus iranska hrana, emisija o kuhanju
11.00 Mikail, serijski program
12.00 Hollywood Cut
12.30 40 godina progresa
13.00 Vijesti
13.05 Topao dah, serijski program
14.00 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
14.30 Nekad bilo…, dokumentarni program (repriza)
15.00 Dokumentarni program
16.00 Čudna stvorenja, edukativni program
16.30 Megaliti svijeta, putopisni serijal
17.00 Crna pamet, serijski program
17.50 Teta Pričalica, program za djecu
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.20 Vremenska prognoza
18.25 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Impuls znanja, magazin za studente
21.00 Crna pamet, serijski program
22.00 Megaliti svijeta, putopisni serijal
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
22.50 Vremenska prognoza
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.15 Dokumentarni program (repriza)
00.00 Igrani film
01.20 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
01.45 Impuls znanja, magazin za studente (repriza)
02.45 Dokumentarni program (repriza)
03.30 Crna pamet, serijski program (repriza)
04.15 Megaliti svijeta, putopisni serijal (repriza)
04.45 Čudna stvorenja, edukativni program (repriza)
05.15 Info blok TV Vogošća

PETAK 01.10.2021.

06.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
07.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
07.30 Zavidovićka hronika, informativni program (repriza)
08.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
08.30 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH (repriza)
09.00 Novi dan, kolažni program
10.00 Vijesti
10.05 Iz drugog ugla, informativni program
10.30 Zemlja zvijezda, dokumentarni serijal
11.00 Mikail, serijski program
12.00 Podignuta zastava
13.00 Vijesti
13.05 Topao dah, serijski program
14.00 Info IC Kakanj, informativni program (repriza)
14.30 Plodovi prirode, emisija za poljoprivrednike (repriza)
15.00 Dokumentarni program
16.00 Otvoreni program, kolažni program uživo
17.50 Teta Pričalica, program za djecu
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.20 Vremenska prognoza
18.25 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Informativni program
20.30 Hronika sedmice Jablanica, informativni program
21.00 Igrani film
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
22.50 Vremenska prognoza
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.15 Otvoreni program, kolažni program (repriza)
01.20 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
01.45 Informativni program (repriza)
02.15 Hronika sedmice Jablanica, informativni program (repriza)
02.45 Dokumentarni program (repriza)
03.30 Igrani film (repriza)
05.15 Info blok TV Vogošća

PROGRAMSKA SHEMA TV VOGOŠĆA OD 02.10.2021. DO 08.10.2021.

 

SUBOTA 02.10.2021.

06.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
07.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
07.30 Hronika sedmice Jablanica, informativni program (repriza)
08.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
08.30 Informativni program (repriza)
09.00 Novi dan, kolažni program
10.00 Vijesti
10.05 Iz drugog ugla, informativni program
10.30 Razigrano roditeljstvo, obrazovni serijal
11.00 Mikail, serijski program
12.00 Putovanje u Zagros, dokumentarni program
12.30 Uzbuđenje u ponoć
13.00 Vijesti
13.05 Topao dah, serijski program
14.00 Snimak sjednice Općinskog vijeća Vogošća
18.00 Sedam dana u Vogošći, informativni program
18.25 Vremenska prognoza
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Odgovori na vijećnička pitanja i inicijative
21.00 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH
21.30 Zavidovićka hronika, informativni program
22.00 Megaliti svijeta, putopisni serijal
22.30 Sedam dana u Vogošći, informativni program
22.55 Vremenska prognoza
23.00 Bosanska grančica, emisija o zdravlju (repriza)
23.45 Dokumentarni program (repriza)
00.35 Humoristički program (repriza)
01.20 Sedam dana u Vogošći, informativni program (repriza)
01.45 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH (repriza)
02.15 Zavidovićka hronika, informativni program (repriza)
02.45 Dokumentarni program (repriza)
03.30 Bosanska grančica, emisija o zdravlju (repriza)
04.15 Megaliti svijeta, putopisni serijal (repriza)
04.45 Sportske igre mladih, sportski program (repriza)
05.15 Info blok TV Vogošća

 

NEDJELJA 03.10.2021.

06.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
07.00 Bosanska grančica, emisija o zdravlju (repriza)
08.00 Sedam dana u Vogošći, informativni program (repriza)
08.30 Sportske igre mladih, sportski program (repriza)
09.00 Novi dan, kolažni program
10.00 Vijesti
10.05 Vaš stav, informativni program
10.30 Nostalgija, muzičko-zabavni program
11.00 Igrani film
13.00 Vijesti
13.05 Topao dah, serijski program
14.00 Informativni program (repriza)
14.30 Hronika sedmice Jablanica, informativni program (repriza)
15.00 Sportski program
17.00 Besjede, dokumentarni program
18.00 Sedam dana u Vogošći, informativni program
18.25 Vremenska prognoza
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Tešanjska hronika, informativni program
20.30 Sedam dana u Živinicama, informativni program
21.00 Sportski program
22.30 Megaliti svijeta, putopisni serijal
23.00 Vremenska prognoza
23.05 Istina, emisija za povratnike
23.30 Dokumentarni program (repriza)
00.30 Besjede, dokumentarni program (repriza)
01.20 Tešanjska hronika, informativni program (repriza)
01.50 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
02.15 Istina, emisija za povratnike (repriza)
02.45 Dokumentarni program (repriza)
03.30 Besjede, dokumentarni program (repriza)
04.15 Megaliti svijeta, putopisni serijal (repriza)
04.45 Sportske igre mladih, sportski program (repriza)
05.15 Info blok TV Vogošća

 

PONEDJELJAK 04.10.2021.

06.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
07.00 Tešanjska hronika, informativni program (repriza)
07.30 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
08.00 Sedam dana u Vogošći, informativni program (repriza)
08.30 Istina, emisija za povratnike (repriza)
09.00 Novi dan, kolažni program
10.00 Vijesti
10.05 VIP, talk show
10.30 Close Up, emisija o filmu
11.00 Mikail, serijski program
12.00 Vodene bojice, program iz kulture
13.00 Vijesti
13.05 Topao dah, serijski program
14.00 Zavidovićka hronika, informativni program (repriza)
14.30 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH (repriza)
15.00 Dokumentarni program
16.00 Čudna stvorenja, edukativni program
16.30 Megaliti svijeta, putopisni serijal
17.00 Crna pamet, serijski program
17.50 Teta Pričalica, program za djecu
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.20 Vremenska prognoza
18.25 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Administracija, emisija o obrazovanju
20.30 Perspektiva, dijaloška emisija za mlade
21.00 Crna pamet, serijski program
22.00 Megaliti svijeta, putopisni serijal
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
22.50 Vremenska prognoza
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.15 Dokumentarni program (repriza)
00.00 Igrani film
01.20 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
01.45 Administracija, emisija o obrazovanju (repriza)
02.15 Perspektiva, dijaloška emisija za mlade (repriza)
02.45 Dokumentarni program (repriza)
03.30 Crna pamet, serijski program (repriza)
04.15 Megaliti svijeta, putopisni serijal (repriza)
04.45 Čudna stvorenja, edukativni program (repriza)
05.15 Info blok TV Vogošća

 

UTORAK 05.10.2021.

06.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
07.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
07.30 Perspektiva, dijaloška emisija za mlade (repriza)
08.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
08.30 Administracija, emisija o obrazovanju (repriza)
09.00 Novi dan, kolažni program
10.00 Vijesti
10.05 Iz drugog ugla, informativni program
10.30 Sportski magazin, sportski program
11.00 Mikail, serijski program
12.00 Sa reporterima, dokumentarna emisija
12.30 Šampioni, dokumentarna emisija
13.00 Vijesti
13.05 Topao dah, serijski program
14.00 Tešanjska hronika, informativni program (repriza)
14.30 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
15.00 Dokumentarni program
16.00 Čudna stvorenja, edukativni program
16.30 Megaliti svijeta, putopisni serijal
17.00 Crna pamet, serijski program
17.50 Teta Pričalica, program za djecu
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.20 Vremenska prognoza
18.25 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Nekad bilo…, dokumentarni program
20.30 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program
21.00 Crna pamet, serijski program
22.00 Megaliti svijeta, putopisni serijal
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
22.50 Vremenska prognoza
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.15 Dokumentarni program (repriza)
00.00 Igrani film
01.20 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
01.45 Nekad bilo…, dokumentarni program (repriza)
02.15 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
02.45 Dokumentarni program (repriza)
03.30 Crna pamet, serijski program (repriza)
04.15 Megaliti svijeta, putopisni serijal (repriza)
04.45 Čudna stvorenja, edukativni program (repriza)
05.15 Info blok TV Vogošća

 

SRIJEDA 06.10.2021.

06.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
07.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
07.30 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
08.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
08.30 Nekad bilo…, dokumentarni program (repriza)
09.00 Novi dan, kolažni program
10.00 Vijesti
10.05 Iz drugog ugla, informativni program
10.30 Mudrost života, dokumentarna emisija
11.00 Mikail, serijski program
12.00 Koraljni život, dokumentarna emisija
13.00 Vijesti
13.05 Topao dah, serijski program
14.00 Administracija, emisija o obrazovanju (repriza)
14.30 Perspektiva, dijaloška emisija za mlade (repriza)
15.00 Dokumentarni program
16.00 Čudna stvorenja, edukativni program
16.30 Megaliti svijeta, putopisni serijal
17.00 Crna pamet, serijski program
17.50 Teta Pričalica, program za djecu
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.20 Vremenska prognoza
18.25 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Plodovi prirode, emisija za poljoprivrednike
20.30 Info IC Kakanj, informativni program
21.00 Crna pamet, serijski program
22.00 Megaliti svijeta, putopisni serijal
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
22.50 Vremenska prognoza
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.15 Dokumentarni program (repriza)
00.00 Igrani film
01.20 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
01.45 Plodovi prirode, emisija za poljoprivrednike (repriza)
02.15 Info IC Kakanj, informativni program (repriza)
02.45 Dokumentarni program (repriza)
03.30 Crna pamet, serijski program (repriza)
04.15 Megaliti svijeta, putopisni serijal (repriza)
04.45 Čudna stvorenja, edukativni program (repriza)
05.15 Info blok TV Vogošća

ČETVRTAK 07.10.2021.

06.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
07.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
07.30 Info IC Kakanj, informativni program (repriza)
08.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
08.30 Plodovi prirode, emisija za poljoprivrednike (repriza)
09.00 Novi dan, kolažni program
10.00 Vijesti
10.05 Iz drugog ugla, informativni program
10.30 Ukus iranska hrana, emisija o kuhanju
11.00 Mikail, serijski program
12.00 Hollywood Cut
12.30 40 godina progresa
13.00 Vijesti
13.05 Topao dah, serijski program
14.00 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
14.30 Nekad bilo…, dokumentarni program (repriza)
15.00 Dokumentarni program
16.00 Čudna stvorenja, edukativni program
16.30 Megaliti svijeta, putopisni serijal
17.00 Crna pamet, serijski program
17.50 Teta Pričalica, program za djecu
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.20 Vremenska prognoza
18.25 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Impuls znanja, magazin za studente
21.00 Crna pamet, serijski program
22.00 Megaliti svijeta, putopisni serijal
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
22.50 Vremenska prognoza
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.15 Dokumentarni program (repriza)
00.00 Igrani film
01.20 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
01.45 Impuls znanja, magazin za studente (repriza)
02.45 Dokumentarni program (repriza)
03.30 Crna pamet, serijski program (repriza)
04.15 Megaliti svijeta, putopisni serijal (repriza)
04.45 Čudna stvorenja, edukativni program (repriza)
05.15 Info blok TV Vogošća

 

PETAK 08.10.2021.

06.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
07.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
07.30 Zavidovićka hronika, informativni program (repriza)
08.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
08.30 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH (repriza)
09.00 Novi dan, kolažni program
10.00 Vijesti
10.05 Iz drugog ugla, informativni program
10.30 Zemlja zvijezda, dokumentarni serijal
11.00 Mikail, serijski program
12.00 Podignuta zastava
13.00 Vijesti
13.05 Topao dah, serijski program
14.00 Info IC Kakanj, informativni program (repriza)
14.30 Plodovi prirode, emisija za poljoprivrednike (repriza)
15.00 Dokumentarni program
16.00 Otvoreni program, kolažni program uživo
17.50 Teta Pričalica, program za djecu
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.20 Vremenska prognoza
18.25 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Hronika općine Ilijaš, informativni program
20.30 Hronika sedmice Jablanica, informativni program
21.00 Igrani film
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
22.50 Vremenska prognoza
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.15 Otvoreni program, kolažni program (repriza)
01.20 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
01.45 Hronika općine Ilijaš, informativni program (repriza)
02.15 Hronika sedmice Jablanica, informativni program (repriza)
02.45 Dokumentarni program (repriza)
03.30 Igrani film (repriza)
05.15 Info blok TV Vogošća