26 C
Vogošća
Četvrtak, August 22, 2019

SUBOTA 17.08.2019.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
08.30 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
09.00 Informativni program (repriza)
09.30 Hronika sedmice Jablanica, informativni program (repriza)
10.00 Na tragu, obrazovni program
10.30 Majstori kuhinje, kuharski show
11.00 Impuls znanja, magazin za studente (repriza)
12.00 Koncert vikendom, muzički program
14.00 Na tragu, obrazovni program
14.30 Majstori kuhinje, kuharski show
15.00 Serijski program
16.00 Igrani film
17.30 Program za djecu i mlade
18.00 Sedam dana u Vogošći, informativni program
18.25 Vremenska prognoza
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH
20.30 Zavidovićka hronika, informativni program
21.00 Igrani film
22.30 Sedam dana u Vogošći, informativni program
22.55 Vremenska prognoza
23.00 Criss Angel, zabavni program
23.30 Igrani film (repriza)
01.00 Sedam dana u Vogošći, informativni program (repriza)
01.30 Serijski program (repriza)
02.30 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH (repriza)
03.00 Zavidovićka hronika, informativni program (repriza)
03.30 Igrani film (repriza)
05.00 Info blok TV Vogošća

NEDJELJA 18.08.2019.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Sedam dana u Vogošći, informativni program (repriza)
08.30 Criss Angel, zabavni program (repriza)
09.00 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH (repriza)
09.30 Zavidovićka hronika, informativni program (repriza)
10.00 Na tragu, obrazovni program
10.30 Majstori kuhinje, kuharski show
11.00 Informativni program (repriza)
11.30 Hronika sedmice Jablanica, informativni program (repriza)
12.00 Koncert vikendom, muzički program
14.00 Na tragu, obrazovni program
14.30 Majstori kuhinje, kuharski show
15.00 Serijski program
16.00 Dokumentarni program
17.00 Besjede, dokumentarni program
18.00 Sedam dana u Vogošći, informativni program
18.25 Vremenska prognoza
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Tešanjska hronika, informativni program
20.30 Sedam dana u Živinicama, informativni program
21.00 Igrani film
22.30 Istina, emisija za povratnike
22.55 Vremenska prognoza
23.00 Što uzrokuje bolest, edukativni program
23.30 Besjede, dokumentarni program (repriza)
00.30 Dokumentarni program (repriza)
01.30 Serijski program (repriza)
02.30 Tešanjska hronika, informativni program (repriza)
03.00 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
03.30 Igrani film (repriza)
05.00 Istina, emisija za povratnike (repriza)
05.30 Što uzrokuje bolest, edukativni program (repriza)
06.00 Info blok TV Vogošća

PONEDJELJAK 19.08.2019.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Istina, emisija za povratnike (repriza)
08.30 Što uzrokuje bolest, edukativni program (repriza)
09.00 Tešanjska hronika, informativni program (repriza)
09.30 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
10.00 Na tragu, obrazovni program
10.30 Majstori kuhinje, kuharski show
11.00 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH (repriza)
11.30 Zavidovićka hronika, informativni program (repriza)
12.00 Info blok TV Vogošća
14.00 Na tragu, obrazovni program
14.30 Majstori kuhinje, kuharski show
15.00 Serijski program
16.00 Igrani film
17.50 Teta Pričalica, program za djecu
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.20 Vremenska prognoza
18.25 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Pitajte načelnika, informativni program uživo
21.00 Dokumentarni ponedjeljak
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
22.50 Vremenska prognoza
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.30 Igrani film (repriza)
01.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
01.30 Serijski program (repriza)
02.30 Pitajte načelnika, informativni program (repriza)
03.30 Dokumentarni ponedjeljak (repriza)
05.00 Info blok TV Vogošća

UTORAK 20.08.2019.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
08.30 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
09.00 Pitajte načelnika, informativni program (repriza)
10.00 Na tragu, obrazovni program
10.30 Majstori kuhinje, kuharski show
11.00 Tešanjska hronika, informativni program (repriza)
11.30 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
12.00 Info blok TV Vogošća
14.00 Na tragu, obrazovni program
14.30 Majstori kuhinje, kuharski show
15.00 Serijski program
16.00 Igrani film
17.50 Teta Pričalica, program za djecu
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.20 Vremenska prognoza
18.25 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Liberty TV, magazin Radija Slobodna Evropa
20.30 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program
21.00 Igrani film
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
22.50 Vremenska prognoza
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.30 Igrani film (repriza)
01.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
01.30 Serijski program (repriza)
02.30 Liberty TV, magazin Radija Slobodna Evropa (repriza)
03.00 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
03.30 Igrani film (repriza)
05.00 Info blok TV Vogošća

SRIJEDA 21.08.2019.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
08.30 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
09.00 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
09.30 Liberty TV, magazin Radija Slobodna Evropa (repriza)
10.00 Na tragu, obrazovni program
10.30 Majstori kuhinje, kuharski show
11.00 Pitajte načelnika, informativni program (repriza)
12.00 Info blok TV Vogošća
14.00 Na tragu, obrazovni program
14.30 Majstori kuhinje, kuharski show
15.00 Serijski program
16.00 Igrani film
17.50 Teta Pričalica, program za djecu
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.20 Vremenska prognoza
18.25 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Iranska umjetnost, emisija iz kulture
20.30 Info IC Kakanj, informativni program
21.00 Igrani film
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
22.50 Vremenska prognoza
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.30 Igrani film (repriza)
01.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
01.30 Serijski program (repriza)
02.30 Iranska umjetnost, emisija iz kulture (repriza)
03.00 Info IC Kakanj, informativni program (repriza)
03.30 Igrani film (repriza)
05.00 Info blok TV Vogošća

ČETVRTAK 22.08.2019.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
08.30 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
09.00 Iranska umjetnost, emisija iz kulture (repriza)
09.30 Info IC Kakanj, informativni program (repriza)
10.00 Na tragu, obrazovni program
10.30 Majstori kuhinje, kuharski show
11.00 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
11.30 Liberty TV, magazin Radija Slobodna Evropa (repriza)
12.00 Info blok TV Vogošća
14.00 Na tragu, obrazovni program
14.30 Majstori kuhinje, kuharski show
15.00 Serijski program
16.00 Igrani film
17.50 Teta Pričalica, program za djecu
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.20 Vremenska prognoza
18.25 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Impuls znanja, magazin za studente
21.00 Igrani film
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
22.50 Vremenska prognoza
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.30 Igrani film (repriza)
01.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
01.30 Serijski program (repriza)
02.30 Impuls znanja, magazin za studente (repriza)
03.30 Igrani film (repriza)
05.00 Info blok TV Vogošća

PETAK 23.08.2019.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
08.30 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
09.00 Impuls znanja, magazin za studente (repriza)
10.00 Na tragu, obrazovni program
10.30 Majstori kuhinje, kuharski show
11.00 Iranska umjetnost, emisija iz kulture (repriza)
11.30 Info IC Kakanj, informativni program (repriza)
12.00 Info blok TV Vogošća
14.00 Na tragu, obrazovni program
14.30 Majstori kuhinje, kuharski show
15.00 Serijski program
16.00 Otvoreni program, kolažni program uživo
17.50 Teta Pričalica, program za djecu
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.20 Vremenska prognoza
18.25 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Olovska hronika, informativni program
20.30 Hronika sedmice Jablanica, informativni program
21.00 Igrani film
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
22.50 Vremenska prognoza
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.30 Otvoreni program, kolažni program (repriza)
01.30 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
02.00 Serijski program (repriza)
03.00 Olovska hronika, informativni program (repriza)
03.30 Hronika sedmice Jablanica, informativni program (repriza)
04.00 Igrani film (repriza)
05.30 Info blok TV Vogošća

PROGRAMSKA SHEMA TV VOGOŠĆA OD 24.08.2019. DO 30.08.2019.

 

SUBOTA 24.08.2019.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
08.30 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
09.00 Olovska hronika, informativni program (repriza)
09.30 Hronika sedmice Jablanica, informativni program (repriza)
10.00 Na tragu, obrazovni program
10.30 Majstori kuhinje, kuharski show
11.00 Impuls znanja, magazin za studente (repriza)
12.00 Koncert vikendom, muzički program
14.00 Na tragu, obrazovni program
14.30 Majstori kuhinje, kuharski show
15.00 Serijski program
16.00 Igrani film
17.30 Program za djecu i mlade
18.00 Sedam dana u Vogošći, informativni program
18.25 Vremenska prognoza
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH
20.30 Zavidovićka hronika, informativni program
21.00 Igrani film
22.30 Sedam dana u Vogošći, informativni program
22.55 Vremenska prognoza
23.00 Criss Angel, zabavni program
23.30 Igrani film (repriza)
01.00 Sedam dana u Vogošći, informativni program (repriza)
01.30 Serijski program (repriza)
02.30 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH (repriza)
03.00 Zavidovićka hronika, informativni program (repriza)
03.30 Igrani film (repriza)
05.00 Info blok TV Vogošća

 

NEDJELJA 25.08.2019.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Sedam dana u Vogošći, informativni program (repriza)
08.30 Criss Angel, zabavni program (repriza)
09.00 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH (repriza)
09.30 Zavidovićka hronika, informativni program (repriza)
10.00 Na tragu, obrazovni program
10.30 Majstori kuhinje, kuharski show
11.00 Olovska hronika, informativni program (repriza)
11.30 Hronika sedmice Jablanica, informativni program (repriza)
12.00 Koncert vikendom, muzički program
14.00 Na tragu, obrazovni program
14.30 Majstori kuhinje, kuharski show
15.00 Serijski program
16.00 Dokumentarni program
17.00 Besjede, dokumentarni program
18.00 Sedam dana u Vogošći, informativni program
18.25 Vremenska prognoza
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Tešanjska hronika, informativni program
20.30 Sedam dana u Živinicama, informativni program
21.00 Igrani film
22.30 Istina, emisija za povratnike
22.55 Vremenska prognoza
23.00 Zanati koji nestaju, dokumentarni program
23.30 Besjede, dokumentarni program (repriza)
00.30 Dokumentarni program (repriza)
01.30 Serijski program (repriza)
02.30 Tešanjska hronika, informativni program (repriza)
03.00 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
03.30 Igrani film (repriza)
05.00 Istina, emisija za povratnike (repriza)
05.30 Zanati koji nestaju, dokumentarni program (repriza)
06.00 Info blok TV Vogošća

 

PONEDJELJAK 26.08.2019.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Istina, emisija za povratnike (repriza)
08.30 Zanati koji nestaju, dokumentarni program (repriza)
09.00 Tešanjska hronika, informativni program (repriza)
09.30 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
10.00 Na tragu, obrazovni program
10.30 Majstori kuhinje, kuharski show
11.00 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH (repriza)
11.30 Zavidovićka hronika, informativni program (repriza)
12.00 Info blok TV Vogošća
14.00 Na tragu, obrazovni program
14.30 Majstori kuhinje, kuharski show
15.00 Serijski program
16.00 Igrani film
17.50 Teta Pričalica, program za djecu
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.20 Vremenska prognoza
18.25 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Liberty TV, magazin Radija Slobodna Evropa
20.30 Perspektiva, dijaloška emisija za mlade
21.00 Dokumentarni ponedjeljak
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
22.50 Vremenska prognoza
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.30 Igrani film (repriza)
01.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
01.30 Serijski program (repriza)
02.30 Liberty TV, magazin Radija Slobodna Evropa (repriza)
03.00 Perspektiva, dijaloška emisija za mlade (repriza)
03.30 Dokumentarni ponedjeljak (repriza)
05.00 Info blok TV Vogošća

 

UTORAK 27.08.2019.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
08.30 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
09.00 Liberty TV, magazin Radija Slobodna Evropa (repriza)
09.30 Perspektiva, dijaloška emisija za mlade (repriza)
10.00 Na tragu, obrazovni program
10.30 Majstori kuhinje, kuharski show
11.00 Tešanjska hronika, informativni program (repriza)
11.30 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
12.00 Info blok TV Vogošća
14.00 Na tragu, obrazovni program
14.30 Majstori kuhinje, kuharski show
15.00 Serijski program
16.00 Igrani film
17.50 Teta Pričalica, program za djecu
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.20 Vremenska prognoza
18.25 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Nekad bilo…, dokumentarni program
20.30 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program
21.00 Igrani film
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
22.50 Vremenska prognoza
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.30 Igrani film (repriza)
01.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
01.30 Serijski program (repriza)
02.30 Nekad bilo…, dokumentarni program (repriza)
03.00 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
03.30 Igrani film (repriza)
05.00 Info blok TV Vogošća

 

SRIJEDA 28.08.2019.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
08.30 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
09.00 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
09.30 Nekad bilo…, dokumentarni program (repriza)
10.00 Na tragu, obrazovni program
10.30 Majstori kuhinje, kuharski show
11.00 Liberty TV, magazin Radija Slobodna Evropa (repriza)
11.30 Perspektiva, dijaloška emisija za mlade (repriza)
12.00 Info blok TV Vogošća
14.00 Na tragu, obrazovni program
14.30 Majstori kuhinje, kuharski show
15.00 Serijski program
16.00 Igrani film
17.50 Teta Pričalica, program za djecu
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.20 Vremenska prognoza
18.25 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Iranska umjetnost, emisija iz kulture
20.30 Info IC Kakanj, informativni program
21.00 Igrani film
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
22.50 Vremenska prognoza
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.30 Igrani film (repriza)
01.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
01.30 Serijski program (repriza)
02.30 Iranska umjetnost, emisija iz kulture (repriza)
03.00 Info IC Kakanj, informativni program (repriza)
03.30 Igrani film (repriza)
05.00 Info blok TV Vogošća

 

ČETVRTAK 29.08.2019.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
08.30 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
09.00 Iranska umjetnost, emisija iz kulture (repriza)
09.30 Info IC Kakanj, informativni program (repriza)
10.00 Na tragu, obrazovni program
10.30 Majstori kuhinje, kuharski show
11.00 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
11.30 Nekad bilo…, dokumentarni program (repriza)
12.00 Info blok TV Vogošća
14.00 Na tragu, obrazovni program
14.30 Majstori kuhinje, kuharski show
15.00 Serijski program
16.00 Igrani film
17.50 Teta Pričalica, program za djecu
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.20 Vremenska prognoza
18.25 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Impuls znanja, magazin za studente
21.00 Igrani film
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
22.50 Vremenska prognoza
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.30 Igrani film (repriza)
01.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
01.30 Serijski program (repriza)
02.30 Impuls znanja, magazin za studente (repriza)
03.30 Igrani film (repriza)
05.00 Info blok TV Vogošća

 

PETAK 30.08.2019.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
08.30 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
09.00 Impuls znanja, magazin za studente (repriza)
10.00 Na tragu, obrazovni program
10.30 Majstori kuhinje, kuharski show
11.00 Iranska umjetnost, emisija iz kulture (repriza)
11.30 Info IC Kakanj, informativni program (repriza)
12.00 Info blok TV Vogošća
14.00 Na tragu, obrazovni program
14.30 Majstori kuhinje, kuharski show
15.00 Serijski program
16.00 Otvoreni program, kolažni program uživo
17.50 Teta Pričalica, program za djecu
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.20 Vremenska prognoza
18.25 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Hronika općine Stari Grad, informativni program
20.30 Snimak sjednice Općinskog vijeća Vogošća
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
22.50 Vremenska prognoza
23.00 Hronika sedmice Jablanica, informativni program
23.30 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
00.00 Otvoreni program, kolažni program (repriza)
02.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
02.30 Serijski program (repriza)
03.30 Hronika općine Stari Grad, informativni program (repriza)
04.00 Hronika sedmice Jablanica, informativni program (repriza)
04.30 Igrani film (repriza)
06.00 Info blok TV Vogošća