Nedjelja, August 20, 2017

SUBOTA 19.08.2017.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Auto Shop Magazin, emisija o automobilizmu (repriza)
08.30 Baštine BiH, dokumentarni program (repriza)
09.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
09.30 Zabavni program (repriza)
10.00 Olovska hronika, informativni program (repriza)
10.30 Hronika sedmice Jablanica, informativni program (repriza)
11.00 Naša realnost sa Dritom Haziraj, humanitarni program
12.00 Igrani film (repriza)
14.00 Studentski impuls, magazin za studente (repriza)
15.00 Hazreti Jusuf, serijski program
16.00 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH
16.30 Zavidovićka hronika, informativni program
17.00 Dokumentarni program
18.00 Sedam dana u Vogošći, informativni program
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Ritam regije Srebrenica, informativni program
20.30 Hronika općine Hadžići, informativni program
21.00 Igrani film
22.30 Putopisi, dokumentarni program
23.00 Naša snaga, magazin o oružanim snagama BiH
23.30 Zabavni program
00.00 Igrani film
02.00 Putopisi, dokumentarni program (repriza)
02.30 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
03.30 Ritam regije Srebrenica, informativni program (repriza)
04.00 Hronika općine Hadžići, informativni program (repriza)
04.30 Auto Shop Magazin, emisija o automobilizmu (repriza)
05.00 Info blok TV Vogošća

NEDJELJA 20.08.2017.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH (repriza)
08.30 Zavidovićka hronika, informativni program (repriza)
09.00 Putopisi, dokumentarni program (repriza)
09.30 Zabavni program (repriza)
10.00 Ritam regije Srebrenica, informativni program (repriza)
10.30 Hronika općine Hadžići, informativni program (repriza)
11.00 Religija u službi života, religijski program
12.00 Igrani film (repriza)
14.00 Olovska hronika, informativni program (repriza)
14.30 Hronika sedmice Jablanica, informativni program (repriza)
15.00 Hazreti Jusuf, serijski program
16.00 Besjede, dokumentarni program
17.00 Dokumentarni program
18.00 Sedam dana u Vogošći, informativni program
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Tešanjska hronika, informativni program
20.30 Sedam dana u Živinicama, informativni program
21.00 Igrani film
22.30 Baštine BiH, dokumentarni program
23.00 Istina, emisija za povratnike
23.30 Zabavni program
00.00 TV Zehra, magazin za porodicu i društvo (repriza)
01.00 Religija u službi života, religijski program (repriza)
02.00 Baštine BiH, dokumentarni program (repriza)
02.30 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
03.30 Tešanjska hronika, informativni program (repriza)
04.00 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
04.30 Istina, emisija za povratnike (repriza)
05.00 Info blok TV Vogošća

PONEDJELJAK 21.08.2017.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Tešanjska hronika, informativni program (repriza)
08.30 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
09.00 Istina, emisija za povratnike (repriza)
09.30 Zabavni program (repriza)
10.00 Igrani film (repriza)
12.00 Info blok TV Vogošća
14.00 Ritam regije Srebrenica, informativni program (repriza)
14.30 Hronika općine Hadžići, informativni program (repriza)
15.00 Hazreti Jusuf, serijski program
16.00 Igrani film
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Liberty TV, magazin Radija Slobodna Evropa
20.30 Perspektiva, dijaloška emisija za mlade
21.00 Igrani film
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.30 Zabavni program
00.00 Igrani film (repriza)
02.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
02.30 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
03.30 Liberty TV, magazin Radija Slobodna Evropa (repriza)
04.00 Perspektiva, dijaloška emisija za mlade (repriza)
04.30 Info blok TV Vogošća

UTORAK 22.08.2017.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Liberty TV, magazin Radija Slobodna Evropa (repriza)
08.30 Perspektiva, dijaloška emisija za mlade (repriza)
09.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
09.30 Zabavni program (repriza)
10.00 Igrani film (repriza)
12.00 Info blok TV Vogošća
14.00 Tešanjska hronika, informativni program (repriza)
14.30 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
15.00 Hazreti Jusuf, serijski program
16.00 Igrani film
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Nekad bilo, dokumentarni program
20.30 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program
21.00 Igrani film
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.30 Zabavni program
00.00 Igrani film (repriza)
02.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
02.30 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
03.30 Nekad bilo…, dokumentarni program (repriza)
04.00 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
04.30 Info blok TV Vogošća

SRIJEDA 23.08.2017.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
08.30 Nekad bilo…, dokumentarni program (repriza)
09.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
09.30 Zabavni program (repriza)
10.00 Igrani film (repriza)
12.00 Info blok TV Vogošća
14.00 Liberty TV, magazin Radija Slobodna Evropa (repriza)
14.30 Perspektiva, dijaloška emisija za mlade (repriza)
15.00 Hazreti Jusuf, serijski program
16.00 Igrani film
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Pregled kola BH Telecom premijer lige, sportski program
20.30 Info IC Kakanj, informativni program
21.00 Igrani film
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.30 Zabavni program
00.00 Igrani film (repriza)
02.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
02.30 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
03.30 Pregled kola BH Telecom premijer lige, sportski program (repriza)
04.00 Info IC Kakanj, informativni program (repriza)
04.30 Info blok TV Vogošća

ČETVRTAK 17.08.2017.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Pregled kola BH Telecom premijer lige, sportski program (repriza)
08.30 Info IC Kakanj, informativni program (repriza)
09.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
09.30 Zabavni program (repriza)
10.00 Igrani film (repriza)
12.00 Info blok TV Vogošća
14.00 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
14.30 Nekad bilo…, dokumentarni program (repriza)
15.00 Hazreti Jusuf, serijski program
16.00 Igrani film
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Studentski impuls, magazin za studente
21.00 Igrani film
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.30 Zabavni program
00.00 Igrani film (repriza)
02.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
02.30 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
03.30 Studentski impuls, magazin za studente (repriza)
04.30 Info blok TV Vogošća

PETAK 18.08.2017.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Studentski impuls, magazin za studente (repriza)
09.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
09.30 Zabavni program (repriza)
10.00 Igrani film (repriza)
12.00 Info blok TV Vogošća
14.00 Info IC Kakanj, informativni program (repriza)
14.30 Pregled kola BH Telecom premijer lige, sportski program (repriza)
15.00 Hazreti Jusuf, serijski program
16.00 Otvoreni program, kolažni program uživo
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Olovska hronika, informativni program
20.30 Hronika sedmice Jablanica, informativni program
21.00 Igrani film
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.30 Zabavni program
00.00 Otvoreni program, kolažni program (repriza)
02.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
02.30 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
03.30 Olovska hronika, informativni program (repriza)
04.00 Hronika sedmice Jablanica, informativni program (repriza)
04.30 Info blok TV Vogošća

PROGRAMSKA SHEMA TV VOGOŠĆA OD 19.08.2017. DO 25.08.2017.

 

SUBOTA 19.08.2017.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Auto Shop Magazin, emisija o automobilizmu (repriza)
08.30 Baštine BiH, dokumentarni program (repriza)
09.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
09.30 Zabavni program (repriza)
10.00 Olovska hronika, informativni program (repriza)
10.30 Hronika sedmice Jablanica, informativni program (repriza)
11.00 Naša realnost sa Dritom Haziraj, humanitarni program
12.00 Igrani film (repriza)
14.00 Studentski impuls, magazin za studente (repriza)
15.00 Hazreti Jusuf, serijski program
16.00 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH
16.30 Zavidovićka hronika, informativni program
17.00 Dokumentarni program
18.00 Sedam dana u Vogošći, informativni program
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Ritam regije Srebrenica, informativni program
20.30 Hronika općine Hadžići, informativni program
21.00 Igrani film
22.30 Putopisi, dokumentarni program
23.00 Naša snaga, magazin o oružanim snagama BiH
23.30 Zabavni program
00.00 Igrani film
02.00 Putopisi, dokumentarni program (repriza)
02.30 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
03.30 Ritam regije Srebrenica, informativni program (repriza)
04.00 Hronika općine Hadžići, informativni program (repriza)
04.30 Auto Shop Magazin, emisija o automobilizmu (repriza)
05.00 Info blok TV Vogošća

 

NEDJELJA 20.08.2017.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH (repriza)
08.30 Zavidovićka hronika, informativni program (repriza)
09.00 Putopisi, dokumentarni program (repriza)
09.30 Zabavni program (repriza)
10.00 Ritam regije Srebrenica, informativni program (repriza)
10.30 Hronika općine Hadžići, informativni program (repriza)
11.00 Religija u službi života, religijski program
12.00 Igrani film (repriza)
14.00 Olovska hronika, informativni program (repriza)
14.30 Hronika sedmice Jablanica, informativni program (repriza)
15.00 Hazreti Jusuf, serijski program
16.00 Besjede, dokumentarni program
17.00 Dokumentarni program
18.00 Sedam dana u Vogošći, informativni program
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Tešanjska hronika, informativni program
20.30 Sedam dana u Živinicama, informativni program
21.00 Igrani film
22.30 Baštine BiH, dokumentarni program
23.00 Istina, emisija za povratnike
23.30 Zabavni program
00.00 TV Zehra, magazin za porodicu i društvo (repriza)
01.00 Religija u službi života, religijski program (repriza)
02.00 Baštine BiH, dokumentarni program (repriza)
02.30 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
03.30 Tešanjska hronika, informativni program (repriza)
04.00 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
04.30 Istina, emisija za povratnike (repriza)
05.00 Info blok TV Vogošća

 

PONEDJELJAK 21.08.2017.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Tešanjska hronika, informativni program (repriza)
08.30 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
09.00 Istina, emisija za povratnike (repriza)
09.30 Zabavni program (repriza)
10.00 Igrani film (repriza)
12.00 Info blok TV Vogošća
14.00 Ritam regije Srebrenica, informativni program (repriza)
14.30 Hronika općine Hadžići, informativni program (repriza)
15.00 Hazreti Jusuf, serijski program
16.00 Igrani film
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Liberty TV, magazin Radija Slobodna Evropa
20.30 Perspektiva, dijaloška emisija za mlade
21.00 Igrani film
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.30 Zabavni program
00.00 Igrani film (repriza)
02.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
02.30 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
03.30 Liberty TV, magazin Radija Slobodna Evropa (repriza)
04.00 Perspektiva, dijaloška emisija za mlade (repriza)
04.30 Info blok TV Vogošća

 

UTORAK 22.08.2017.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Liberty TV, magazin Radija Slobodna Evropa (repriza)
08.30 Perspektiva, dijaloška emisija za mlade (repriza)
09.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
09.30 Zabavni program (repriza)
10.00 Igrani film (repriza)
12.00 Info blok TV Vogošća
14.00 Tešanjska hronika, informativni program (repriza)
14.30 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
15.00 Hazreti Jusuf, serijski program
16.00 Igrani film
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Nekad bilo, dokumentarni program
20.30 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program
21.00 Igrani film
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.30 Zabavni program
00.00 Igrani film (repriza)
02.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
02.30 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
03.30 Nekad bilo…, dokumentarni program (repriza)
04.00 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
04.30 Info blok TV Vogošća

 

SRIJEDA 23.08.2017.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
08.30 Nekad bilo…, dokumentarni program (repriza)
09.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
09.30 Zabavni program (repriza)
10.00 Igrani film (repriza)
12.00 Info blok TV Vogošća
14.00 Liberty TV, magazin Radija Slobodna Evropa (repriza)
14.30 Perspektiva, dijaloška emisija za mlade (repriza)
15.00 Hazreti Jusuf, serijski program
16.00 Igrani film
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Pregled kola BH Telecom premijer lige, sportski program
20.30 Info IC Kakanj, informativni program
21.00 Igrani film
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.30 Zabavni program
00.00 Igrani film (repriza)
02.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
02.30 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
03.30 Pregled kola BH Telecom premijer lige, sportski program (repriza)
04.00 Info IC Kakanj, informativni program (repriza)
04.30 Info blok TV Vogošća

 

ČETVRTAK 24.08.2017.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Pregled kola BH Telecom premijer lige, sportski program (repriza)
08.30 Info IC Kakanj, informativni program (repriza)
09.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
09.30 Zabavni program (repriza)
10.00 Igrani film (repriza)
12.00 Info blok TV Vogošća
14.00 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
14.30 Nekad bilo…, dokumentarni program (repriza)
15.00 Hazreti Jusuf, serijski program
16.00 Igrani film
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Studentski impuls, magazin za studente
21.00 Igrani film
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.30 Zabavni program
00.00 Igrani film (repriza)
02.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
02.30 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
03.30 Studentski impuls, magazin za studente (repriza)
04.30 Info blok TV Vogošća

 

PETAK 25.08.2017.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Studentski impuls, magazin za studente (repriza)
09.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
09.30 Zabavni program (repriza)
10.00 Igrani film (repriza)
12.00 Info blok TV Vogošća
14.00 Info IC Kakanj, informativni program (repriza)
14.30 Pregled kola BH Telecom premijer lige, sportski program (repriza)
15.00 Hazreti Jusuf, serijski program
16.00 Otvoreni program, kolažni program uživo
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Hronika općine Stari Grad, informativni program
20.30 Hronika sedmice Jablanica, informativni program
21.00 Igrani film
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.30 Zabavni program
00.00 Otvoreni program, kolažni program (repriza)
02.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
02.30 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
03.30 Hronika općine Stari Grad, informativni program (repriza)
04.00 Hronika sedmice Jablanica, informativni program (repriza)
04.30 Info blok TV Vogošća