Petak, Juni 23, 2017

SUBOTA 17.06.2017.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Ramazanski program
09.00 Auto Shop Magazin, emisija o automobilizmu (repriza)
09.30 Baštine BiH, dokumentarni program (repriza)
10.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
10.30 TV Sahar – program na bosanskom jeziku (repriza)
11.00 Hronika općine Hadžići, informativni program (repriza)
11.30 Hronika sedmice Jablanica, informativni program (repriza)
12.00 Naša realnost sa Dritom Haziraj, humanitarni program
14.00 Studentski impuls, magazin za studente (repriza)
15.00 Ramazanski program
16.00 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH (repriza)
16.30 Zavidovićka hronika, informativni program
17.00 Dokumentarni program
18.00 Sedam dana u Vogošći, informativni program
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Ramazanski program
21.30 Ritam regije Srebrenica, informativni program
22.00 Informativni program
22.30 Putopisi, dokumentarni program
23.00 Auto Shop Magazin, emisija o automobilizmu
23.30 TV Sahar – program na bosanskom jeziku
00.00 Igrani film
02.00 Ramazanski program
05.00 Putopisi, dokumentarni program (repriza)
05.30 Ritam regije Srebrenica, informativni program (repriza)
06.00 Informativni program (repriza)
06.30 Auto Shop Magazin, emisija o automobilizmu (repriza)

NEDJELJA 18.06.2017.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Ramazanski program
09.00 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH (repriza)
09.30 Zavidovićka hronika, informativni program (repriza)
10.00 Putopisi, dokumentarni program (repriza)
10.30 TV Sahar – program na bosanskom jeziku (repriza)
11.00 Ritam regije Srebrenica, informativni program (repriza)
11.30 Informativni program (repriza)
12.00 Religija u službi života, religijski program
13.00 Dokumentarni program
14.00 Hronika općine Hadžići, informativni program (repriza)
14.30 Hronika sedmice Jablanica, informativni program (repriza)
15.00 Ramazanski program
16.00 Besjede, dokumentarni program
17.00 Dokumentarni program
18.00 Sedam dana u Vogošći, informativni program
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Ramazanski program
21.30 Tešanjska hronika, informativni program
22.00 Sedam dana u Živinicama, informativni program
22.30 Baštine BiH, dokumentarni program
23.00 Istina, emisija za povratnike
23.30 TV Sahar – program na bosanskom jeziku
00.00 TV Zehra, magazin za porodicu i društvo (repriza)
01.00 Religija u službi života, religijski program (repriza)
02.00 Ramazanski program
05.00 Baštine BiH, dokumentarni program (repriza)
05.30 Tešanjska hronika, informativni program (repriza)
06.00 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
06.30 Istina, emisija za povratnike (repriza)

PONEDJELJAK 19.06.2017.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Ramazanski program
09.00 Tešanjska hronika, informativni program (repriza)
09.30 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
10.00 Istina, emisija za povratnike (repriza)
10.30 TV Sahar – program na bosanskom jeziku (repriza)
11.00 Info blok TV Vogošća
14.00 Ritam regije Srebrenica, informativni program (repriza)
14.30 Informativni program (repriza)
15.00 Ramazanski program
16.00 Otvoreni program, kolažni program uživo
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Ramazanski program
21.30 Liberty TV, magazin Radija Slobodna Evropa
22.00 Perspektiva, dijaloška emisija za mlade
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.30 TV Sahar – program na bosanskom jeziku
00.00 Otvoreni program, kolažni program (repriza)
02.00 Ramazanski program
05.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
05.30 Liberty TV, magazin Radija Slobodna Evropa (repriza)
06.00 Perspektiva, dijaloška emisija za mlade (repriza)
06.30 Info blok TV Vogošća

UTORAK 20.06.2017.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Ramazanski program
09.00 Liberty TV, magazin Radija Slobodna Evropa (repriza)
09.30 Perspektiva, dijaloška emisija za mlade (repriza)
10.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
10.30 TV Sahar – program na bosanskom jeziku (repriza)
11.00 Info blok TV Vogošća
14.00 Tešanjska hronika, informativni program (repriza)
14.30 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
15.00 Ramazanski program
16.00 Otvoreni program, kolažni program uživo
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.00 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Ramazanski program
21.30 Nekad bilo…, dokumentarni program
22.00 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.30 TV Sahar – program na bosanskom jeziku
00.00 Otvoreni program, kolažni program (repriza)
02.00 Ramazanski program
05.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
05.30 Nekad bilo…, dokumentarni program (repriza)
06.00 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
06.30 Info blok TV Vogošća

SRIJEDA 21.06.2017.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Ramazanski program
09.00 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
09.30 Nekad bilo…, dokumentarni program (repriza)
10.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
10.30 TV Sahar – program na bosanskom jeziku (repriza)
11.00 Info blok TV Vogošća
14.00 Liberty TV, magazin Radija Slobodna Evropa (repriza)
14.30 Perspektiva, dijaloška emisija za mlade (repriza)
15.00 Ramazanski program
16.00 Otvoreni program, kolažni program uživo
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Ramazanski program
21.30 Plodovi prirode, emisija za poljoprivrednike
22.00 Info IC Kakanj, informativni program
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.30 TV Sahar – program na bosanskom jeziku
00.00 Otvoreni program, kolažni program (repriza)
02.00 Ramazanski program
05.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
05.30 Plodovi prirode, emisija za poljoprivrednike (repriza)
06.00 Info IC Kakanj, informativni program (repriza)
06.30 Info blok TV Vogošća

ČETVRTAK 22.06.2017.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Ramazanski program
09.00 Plodovi prirode, emisija za poljoprivrednike (repriza)
09.30 Info IC Kakanj, informativni program (repriza)
10.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
10.30 TV Sahar – program na bosanskom jeziku (repriza)
11.00 Info blok TV Vogošća
14.00 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
14.30 Nekad bilo…, dokumentarni program (repriza)
15.00 Ramazanski program
16.00 Otvoreni program, kolažni program uživo
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Ramazanski program
21.30 Studentski impuls, magazin za studente
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.30 TV Sahar – program na bosanskom jeziku
00.00 Otvoreni program, kolažni program (repriza)
02.00 Ramazanski program
05.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
05.30 Studentski impuls, magazin za studente (repriza)
06.30 Info blok TV Vogošća

PETAK 23.06.2017.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Ramazanski program
09.00 Studentski impuls, magazin za studente (repriza)
10.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
10.30 TV Sahar – program na bosanskom jeziku (repriza)
11.00 Info blok TV Vogošća
14.00 Info IC Kakanj, informativni program (repriza)
14.30 Plodovi prirode, emisija za poljoprivrednike (repriza)
15.00 Ramazanski program
16.00 Otvoreni program, kolažni program uživo
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Ramazanski program
21.30 Olovska hronika, informativni program
22.00 Hronika sedmice Jablanica, informativni program
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.30 TV Sahar – program na bosanskom jeziku
00.00 Otvoreni program, kolažni program (repriza)
02.00 Ramazanski program
05.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
05.30 Olovska hronika, informativni program (repriza)
06.00 Hronika sedmice Jablanica, informativni program (repriza)
06.30 Info blok TV Vogošća

PROGRAMSKA SHEMA TV VOGOŠĆA OD 24.06.2017. DO 30.06.2017.

 

SUBOTA 24.06.2017.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Ramazanski program
09.00 Auto Shop Magazin, emisija o automobilizmu (repriza)
09.30 Baštine BiH, dokumentarni program (repriza)
10.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
10.30 TV Sahar – program na bosanskom jeziku (repriza)
11.00 Olovska hronika, informativni program (repriza)
11.30 Hronika sedmice Jablanica, informativni program (repriza)
12.00 Snimak svečane sjednice Općinskog vijeća Vogošća
13.00 Naša realnost sa Dritom Haziraj, humanitarni program
14.00 Studentski impuls, magazin za studente (repriza)
15.00 Ramazanski program
16.00 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH (repriza)
16.30 Zavidovićka hronika, informativni program
17.00 Dokumentarni program
18.00 Sedam dana u Vogošći, informativni program
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Ramazanski program
21.30 Ritam regije Srebrenica, informativni program
22.00 Informativni program
22.30 Putopisi, dokumentarni program
23.00 Auto Shop Magazin, emisija o automobilizmu
23.30 TV Sahar – program na bosanskom jeziku
00.00 Igrani film
03.00 Putopisi, dokumentarni program (repriza)
03.30 Ritam regije Srebrenica, informativni program (repriza)
04.00 Informativni program (repriza)
04.30 Auto Shop Magazin, emisija o automobilizmu (repriza)

 

NEDJELJA 25.06.2017.

05.00 Bajramski program
09.00 Naša snaga, magazin o Oružanim snagama BiH (repriza)
09.30 Zavidovićka hronika, informativni program (repriza)
10.00 Putopisi, dokumentarni program (repriza)
10.30 TV Sahar – program na bosanskom jeziku (repriza)
11.00 Ritam regije Srebrenica, informativni program (repriza)
11.30 Informativni program (repriza)
12.00 Religija u službi života, religijski program
13.00 Snimak Bajram namaza iz džamije Svrake
14.00 Bajramski otvoreni program
16.00 Besjede, dokumentarni program
17.00 Olovska hronika, informativni program (repriza)
17.30 Hronika sedmice Jablanica, informativni program (repriza)
18.00 Sedam dana u Vogošći, informativni program
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Tešanjska hronika, informativni program
20.30 Sedam dana u Živinicama, informativni program
21.00 Igrani film
22.30 Baštine BiH, dokumentarni program
23.00 Istina, emisija za povratnike
23.30 TV Sahar – program na bosanskom jeziku
00.00 Bajramski otvoreni program (repriza)
02.00 TV Zehra, magazin za porodicu i društvo (repriza)
03.00 Religija u službi života, religijski program (repriza)
04.00 Baštine BiH, dokumentarni program (repriza)
04.30 Tešanjska hronika, informativni program (repriza)
05.00 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
05.30 Istina, emisija za povratnike (repriza)
06.00 Info blok TV Vogošća

 

PONEDJELJAK 26.06.2017.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Tešanjska hronika, informativni program (repriza)
08.30 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
09.00 Istina, emisija za povratnike (repriza)
09.30 TV Sahar – program na bosanskom jeziku (repriza)
10.00 Info blok TV Vogošća
12.00 Igrani film (repriza)
14.00 Ritam regije Srebrenica, informativni program (repriza)
14.30 Informativni program (repriza)
15.00 Hazreti Jusuf, serijski program
16.00 Otvoreni program, kolažni program uživo
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Liberty TV, magazin Radija Slobodna Evropa
20.30 Perspektiva, dijaloška emisija za mlade
21.00 Vogošćanski dani 2017 – Bajramski koncert
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.30 TV Sahar – program na bosanskom jeziku
00.00 Otvoreni program, kolažni program (repriza)
02.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
02.30 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
03.30 Liberty TV, magazin Radija Slobodna Evropa (repriza)
04.00 Perspektiva, dijaloška emisija za mlade (repriza)
04.30 Vogošćanski dani 2017 – Bajramski koncert (repriza)
06.00 Info blok TV Vogošća

 

UTORAK 27.06.2017.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Liberty TV, magazin Radija Slobodna Evropa (repriza)
08.30 Perspektiva, dijaloška emisija za mlade (repriza)
09.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
09.30 TV Sahar – program na bosanskom jeziku (repriza)
10.00 Info blok TV Vogošća
12.00 Vogošćanski dani 2017 – Bajramski koncert (repriza)
14.00 Tešanjska hronika, informativni program (repriza)
14.30 Sedam dana u Živinicama, informativni program (repriza)
15.00 Hazreti Jusuf, serijski program
16.00 Otvoreni program, kolažni program uživo
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.00 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Snimak sjednice Općinskog vijeća Vogošća
22.00 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.30 TV Sahar – program na bosanskom jeziku
00.00 Otvoreni program, kolažni program (repriza)
02.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
02.30 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
03.30 Nekad bilo…, dokumentarni program (repriza)
04.00 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
04.30 Igrani film
06.00 Info blok TV Vogošća

 

SRIJEDA 28.06.2017.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
08.30 Nekad bilo…, dokumentarni program (repriza)
09.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
09.30 TV Sahar – program na bosanskom jeziku (repriza)
10.00 Info blok TV Vogošća
12.00 Snimak sjednice Općinskog vijeća Vogošća
14.00 Liberty TV, magazin Radija Slobodna Evropa (repriza)
14.30 Perspektiva, dijaloška emisija za mlade (repriza)
15.00 Hazreti Jusuf, serijski program
16.00 Otvoreni program, kolažni program uživo
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Plodovi prirode, emisija za poljoprivrednike
20.30 Info IC Kakanj, informativni program
21.00 Igrani film
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.30 TV Sahar – program na bosanskom jeziku
00.00 Otvoreni program, kolažni program (repriza)
02.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
02.30 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
03.30 Plodovi prirode, emisija za poljoprivrednike (repriza)
04.00 Info IC Kakanj, informativni program (repriza)
04.30 Igrani film (repriza)
06.00 Info blok TV Vogošća

 

ČETVRTAK 29.06.2017.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Plodovi prirode, emisija za poljoprivrednike (repriza)
08.30 Info IC Kakanj, informativni program (repriza)
09.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
09.30 TV Sahar – program na bosanskom jeziku (repriza)
10.00 Info blok TV Vogošća
12.00 Igrani film (repriza)
14.00 TV Fiva – Hronika općine Novi Grad, informativni program (repriza)
14.30 Nekad bilo…, dokumentarni program (repriza)
15.00 Hazreti Jusuf, serijski program
16.00 Otvoreni program, kolažni program uživo
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
20.00 Studentski impuls, magazin za studente
21.00 Igrani film
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.30 TV Sahar – program na bosanskom jeziku
00.00 Otvoreni program, kolažni program (repriza)
02.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
02.30 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
03.30 Studentski impuls, magazin za studente (repriza)
04.30 Igrani film (repriza)
06.00 Info blok TV Vogošća

 

PETAK 30.06.2017.

07.00 Sa sevdahom u srcu, muzički program
08.00 Studentski impuls, magazin za studente (repriza)
09.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program (repriza)
09.30 TV Sahar – program na bosanskom jeziku (repriza)
10.00 Info blok TV Vogošća
12.00 Igrani film (repriza)
14.00 Info IC Kakanj, informativni program (repriza)
14.30 Plodovi prirode, emisija za poljoprivrednike (repriza)
15.00 Hazreti Jusuf, serijski program
16.00 Otvoreni program, kolažni program uživo
18.00 Vogošćanska hronika, informativni program
18.30 SMS Music, muzički kontakt program
19.45 Hronika općine Stari Grad, informativni program
20.30 Vogošćanski dani 2017 – Noć sevdaha
22.00 Hronika sedmice Jablanica, informativni program
22.30 Vogošćanska hronika, informativni program
23.00 VOA Glas Amerike – bosanski servis, informativni program
23.30 TV Sahar – program na bosanskom jeziku
00.00 Otvoreni program, kolažni program (repriza)
02.00 Vogošćanska hronika, informativni program (repriza)
02.30 Hazreti Jusuf, serijski program (repriza)
03.30 Hronika općine Stari Grad, informativni program (repriza)
04.00 Hronika sedmice Jablanica, informativni program (repriza)
04.30 Vogošćanski dani 2017 – Noć sevdaha (repriza)
06.00 Info blok TV Vogošća