PREGLED PROGRAMA RADIJA

PREGLED PROGRAMA RADIJA

PONEDJELJAK

06.00 – 07.00 SA SEVDAHOM U SRCU
07.00 – 08.00 PO JUTRU SE DAN POZNAJE, JUTARNJI PROGRAM
08.00 – 09.00 RADIO 27, JUTARNJI PROGRAM RADIJA SLOBODNA EVROPA
09.00 – 10.30 RITAM JUTRA, JUTARNJI PROGRAM
10.00 – 11.00 IRIB
11.00 – 12.00 SPORTSKI MAGAZIN
12.00 – 14.00 MOZAIK
//13.15 PUTEVI PRAVDE
14.00 – 18.00 RADIO RIZNICA
//15.00 BIH U 3, VIJESTI RADIJA SLOBODNA EVROPA
//15.30 HIT DANA
//17.00 TEMA DANA
18.00 – 19,00 PJEVAJUĆI PUTUJEMO BOSNOM
19.00 – 19,20 VOGOŠĆANSKA HRONIKA
19.20 – 20,20 IRIB
20.20 – 22,00 VEČERNJI PROGRAM
22.00 – 23,00 REGIONALNI PROGRAM RADIJA SLOBODNA EVROPA
23.00 – 23,30 VOGOŠĆANSKA HRONIKA (R.)
23.30 – 00,00 MALI KONCERT
00.00 – 01,00 PJEVAJUĆI PUTUJEMO BOSNOM (R.)
01.00 – 06,00 MUZIKA DO JUTRA

UTORAK

06.00 – 07.00 SA SEVDAHOM U SRCU
07.00 – 08.00 PO JUTRU SE DAN POZNAJE, JUTARNJI PROGRAM
08.00 – 09.00 RADIO 27, JUTARNJI PROGRAM RADIJA SLOBODNA EVROPA
09.00 – 10.30 RITAM JUTRA, JUTARNJI PROGRAM
10.00 – 11.00 IRIB
11.00 – 12.00 RADIO ZEHRA, PROGRAM ZA AKTIVNU ŽENU
12.00 – 14.00 MOZAIK
//13.15 BIRN RADIO JUSTICE
14.00 – 18.00 RADIO RIZNICA
//15.00 BIH U 3, VIJESTI RADIJA SLOBODNA EVROPA
//15.30 HIT DANA
//17.00 TEMA DANA
18.00 – 19,00 PORODIČNI MAGAZIN
19.00 – 19,20 VOGOŠĆANSKA HRONIKA
19.20 – 20,20 IRIB
20.20 – 22,00 VEČERNJI PROGRAM
22.00 – 23,00 REGIONALNI PROGRAM RADIJA SLOBODNA EVROPA
23.00 – 23,30 VOGOŠĆANSKA HRONIKA (R.)
23.30 – 00,00 MALI KONCERT
00.00 – 01,00 PORODIČNI MAGAZIN (R.)
01.00 – 06,00 MUZIKA DO JUTRA

SRIJEDA

06.00 – 07.00 SA SEVDAHOM U SRCU
07.00 – 08.00 PO JUTRU SE DAN POZNAJE, JUTARNJI PROGRAM
08.00 – 09.00 RADIO 27, JUTARNJI PROGRAM RADIJA SLOBODNA EVROPA
09.00 – 10.30 RITAM JUTRA, JUTARNJI PROGRAM
10.00 – 11.00 IRIB
11.00 – 12.00 EKOLOGIJA I POLJOPRIVREDA
12.00 – 14.00 MOZAIK
//13.15 HAŠKA HRONIKA
14.00 – 18.00 RADIO RIZNICA
//15.00 BIH U 3, VIJESTI RADIJA SLOBODNA EVROPA
//15.30 HIT DANA
//17.00 TEMA DANA
18.00 – 19,00 MAGAZIN IZ KULTURE
19.00 – 19,20 VOGOŠĆANSKA HRONIKA
19.20 – 20,20 IRIB
20.20 – 22,00 VEČERNJI PROGRAM
22.00 – 23,00 REGIONALNI PROGRAM RADIJA SLOBODNA EVROPA
23.00 – 23,30 VOGOŠĆANSKA HRONIKA (R.)
23.30 – 00,00 MALI KONCERT
00.00 – 01,00 MAGAZIN IZ KULTURE (R.)
01.00 – 06,00 MUZIKA DO JUTRA

ČETVRTAK

06.00 – 07.00 SA SEVDAHOM U SRCU
07.00 – 08.00 PO JUTRU SE DAN POZNAJE, JUTARNJI PROGRAM
08.00 – 09.00 RADIO 27, JUTARNJI PROGRAM RADIJA SLOBODNA EVROPA
09.00 – 10.30 RITAM JUTRA, JUTARNJI PROGRAM
10.00 – 11.00 IRIB
11.00 – 12.00 MAJKA I DIJETE, EDUKATIVNI PROGRAM
12.00 – 14.00 MOZAIK
//13.15 LOKALNO PRAVOSUĐE
14.00 – 18.00 RADIO RIZNICA
//15.00 BIH U 3, VIJESTI RADIJA SLOBODNA EVROPA
//15.30 HIT DANA
//17.00 TEMA DANA
18.00 – 19,00 SEVDAH I TRADICIJA
19.00 – 19,20 VOGOŠĆANSKA HRONIKA
19.20 – 20,20 IRIB
20.20 – 22,00 VEČERNJI PROGRAM
22.00 – 23,00 REGIONALNI PROGRAM RADIJA SLOBODNA EVROPA
23.00 – 23,30 VOGOŠĆANSKA HRONIKA (R.)
23.30 – 00,00 MALI KONCERT
00.00 – 01,00 SEVDAH I TRADICIJA (R.)
01.00 – 06,00 MUZIKA DO JUTRA

PETAK

06.00 – 07.00 SA SEVDAHOM U SRCU
07.00 – 08.00 PO JUTRU SE DAN POZNAJE, JUTARNJI PROGRAM
08.00 – 09.00 RADIO 27, JUTARNJI PROGRAM RADIJA SLOBODNA EVROPA
09.00 – 10.30 RITAM JUTRA, JUTARNJI PROGRAM
10.00 – 11.00 IRIB
11.00 – 12.00 ISTINSKA SREĆA, VJERSKI PROGRAM
12.00 – 14.00 MOZAIK
14.00 – 18.00 RADIO RIZNICA
//15.00 BIH U 3, VIJESTI RADIJA SLOBODNA EVROPA
//15.30 HIT DANA
//17.00 TEMA DANA
18.00 – 19,00 RADIO ZEHRA, PROGRAM ZA AKTIVNU ŽENU
19.00 – 19,20 VOGOŠĆANSKA HRONIKA
19.20 – 20,20 IRIB
20.20 – 22,00 VEČERNJI PROGRAM
22.00 – 23,00 REGIONALNI PROGRAM RADIJA SLOBODNA EVROPA
23.00 – 23,30 VOGOŠĆANSKA HRONIKA (R.)
23.30 – 00,00 MALI KONCERT
00.00 – 01,00 RADIO ZEHRA, PROGRAM ZA AKTIVNU ŽENU (R.)
01.00 – 06,00 MUZIKA DO JUTRA

SUBOTA

06.00 – 07.00 SA SEVDAHOM U SRCU
07.00 – 08.00 PO JUTRU SE DAN POZNAJE, JUTARNJI PROGRAM
08.00 – 09.00 RADIO 27, JUTARNJI PROGRAM RADIJA SLOBODNA EVROPA
09.00 – 10.30 RITAM JUTRA, JUTARNJI PROGRAM
10.00 – 11.00 IRIB
11.00 – 12.00 PROGRAM ZA DJECU I MLADE
12.00 – 15.00 VIKEND NA 88,2
15.00 – 15.30 BIH U 3, VIJESTI RADIJA SLOBODNA EVROPA
15.30 – 16.00 HIT SEDMICE (FOLK)
16.00 – 19.20 MZM
19.20 – 20.20 IRIB
20.20 – 22.00 MZM
22.00 – 23.00 REGIONALNI PROGRAM RADIJA SLOBODNA EVROPA
23.00 – 00.00 MAJKA I DIJETE, EDUKATIVNI PROGRAM (R.)
00.00 – 06.00 MUZIKA DO JUTRA

NEDJELJA

06.00 – 07.00 SA SEVDAHOM U SRCU
07.00 – 10.00 PO JUTRU SE DAN POZNAJE, JUTARNJI PROGRAM
08.00 – 09.00 RADIO 27, JUTARNJI PROGRAM RADIJA SLOBODNA EVROPA
09.00 – 10.00 RITAM JUTRA, JUTARNJI PROGRAM
10.00 – 11.00 IRIB
11.00 – 12.00 OMLADINSKI PROGRAM
12.00 – 15.00 VIKEND NA 88,2
15.00 – 15.30 NA VRATIMA EVROPE, MAGAZIN RADIJA SLOBODNA EVROPA
15.30 – 16.00 HIT SEDMICE (ZABAVNA)
16.00 – 19.20 MZM
19.20 – 20.20 IRIB
20.20 – 22.00 MZM
22.00 – 23.00 REGIONALNI PROGRAM RADIJA SLOBODNA EVROPA
23.00 – 06.00 MUZIKA DO JUTRA