Naslovnica VIJESTI INFO POTVRĐENO: U OVOJ GODINI POČINJE IZGRADNJA PRVE TRANSVERZALE

POTVRĐENO: U OVOJ GODINI POČINJE IZGRADNJA PRVE TRANSVERZALE

618

Prva transverzala je projekat od velikog značaja za područje Kantona Sarajevo u smislu kapitalnih ulaganja. Na području Općine Vogošća zagušenja u saobraćaju dijelom magistralne ceste M18, biće konačno rasterećena upravo izgradnjom ove transverzale. Vlada Kantona Sarajevo dala je saglasnost za izgradnju dionice II (Bare-tunel Kobilja Glava-Hotonj) u ukupnom iznosu od 101.158.140 KM, što je predviđeno i Programom javnih investicija KS za period 2017. – 2019. godina. Zaključkom Vlade ovi projekti će se finansirati iz kreditnih sredstava. Na nedavno održanom sastanku u Općini Centar dogovoreni su koraci koji će dovesti do početka realizacije projekta Prve transverzale. Usvojeni zaključci sa tog sastanka od strane svih kojih se tiče projekat, potvrdili su odlučnost da se što prije krene u proceduru neophodnu za početak radova u ovogodišnjoj građevinskoj sezoni. Već ranije je na osnovu detaljne analize Zavoda za izgradnju KS utvrđeno da bi dio Prve transverzale na dionici od Kranjčevićeve ulice do Hotonja, koštao više od 215 miliona KM.  Međutim, i Vlada KS očitovala se o finansijskim pokazateljima nakon dodatnih analiza. Procjenjena vrijednost projekta veća je od 300 miliona KM i podrazumjeva realizaciju u tri dionice: I dionica Kranjčevićeva ulica – Bare, II dionica Bare – tunel Kobilja Glava – Hotonj i III dionica Hotonj – Jošanica).
Nakon više zajedničkih sastanaka sa svim zainteresovanim stranama i sudionicima u realizaciji projekta zajedničko je opredjeljenje da je potrebno prioritetno realizirati dionicu II čiji je sastavni dio i izgradnja tunela na Kobiljoj Glavi, čiji se početak gradnje i očekuje u ovoj građevinskoj sezoni. Time bi se u mnogome poboljšali uslovi odvijanja saobraćaja na magistralnoj cesti M-18, tačnije na vezi Sarajeva sa Vogošćom, gdje su prisutna svakodnevna zadržavanja, zastoji, gubici vremena, kolone. Da je Općina Vogošća među najopterećenijim područjima u Federaciji BiH po frekvenciji saobraćaja, potvrđuju podaci JP Ceste Federacije BiH. Automatsko brojanje saobraćaja za Vogošću pokazuje, da prema godišnjem prosjeku, dnevno prolazi oko 20.000 vozila što ukazuje na hitnost rasterećenja ovog dijela magistralne ceste M18 od zagušenja saobraćaja.  Izgradnjom ovog dijela saobraćajnice bi se ubrzao protok saobraćaja, skratilo vrijeme putovanja, povećao nivo usluge, povećala bezbjednost saobraćaja te u odnosu na postojeće stanje olakšali uslovi vožnje. Izgradnjom tunela i poddionica ispred i iza istog ostvarila bi se veza sa postojećom saobraćajnicom M-18, tako da bi novoizgrađena dionica mogla biti u eksploataciji neposredno nakon završetka gradnje. I u Općini Vogošća izgradnja Prve transverzale na listi je prioriteta projekata i građana i Općine, jer mi u Vogošći  40 godina živimo probleme po pitanju ove transverzale.