Naslovnica VIJESTI INFO POTPISANI UGOVORI O FINANSIRANJU PROJEKATA BORAČKIH UDRUŽENJA

POTPISANI UGOVORI O FINANSIRANJU PROJEKATA BORAČKIH UDRUŽENJA

130

U kabinetu općinskog načelnika Edina Smajića danas su predsjednici boračkih udruženja Općine Vogošća potpisali Ugovore o finansiranju/sufinansiranju projekata boračkih udruženja iz općinskog budžeta za 2018. godinu. 11 boračkih udruženja u novembru prošle godine aplicirala su za projekte koji će biti realizovani tokom ove godine. Većina projekata se odnosi na obilježavanje značajnih datuma i godišnjica, a odobrena sredstva će biti utrošena za potreba rada udruženja i druge aktivnosti. Iz općinskog budžeta izdvojeno je 170.000 KM.

Načelnik Općine Vogošća Edin Smajić prisutnim predsjednicima boračkih udruženja poželio je uspješan rad u ovoj godini, te ih pozvao da jedni druge međusobno pomažu u redovnim aktivnostima, naglasivši da je potrebno nastaviti čuvati vrijednosti Odbrambeno–oslobodilačkog rata od 1992-1995. godine. Pozvao je predstavnike udruženja da više rade na afirmaciji svojih članova i masovnijem okupljanju prilikom obilježavanja važnih datuma i godišnjica.

Pomoćnik načelnika u Službi za boračko–invalidsku i socijalnu zaštitu Zijad Kadrić u svom obraćanju naglasio je da boračka udruženja kao segment civilnog društva ostvaruju pravo i na projekte UNDP-a sa kojim Općina ima veoma dobru saradnju i koji će određenim finansijskim sredstvima podržati projekte civilnog društva u našoj općini. Planirano je da od ove godine vogošćanska boračka udruženja učestvuju i na manifestaciji „Dani Kantona Sarajevo“ koja se održava od 2. do 9. maja.