Naslovnica VIJESTI INFO POTPISAN UGOVOR O IZGRADNJI KANALIZACIJE U GORNJOJ JOŠANICI I

POTPISAN UGOVOR O IZGRADNJI KANALIZACIJE U GORNJOJ JOŠANICI I

85

U kabinetu općinskog načelnika potpisan JE Ugovor za nastavak realizacije projekta izgradnje kišne i fekalne kanalizacione mreže u naselju Gornja Jošanica I. Ugovor su potpisali Fetah Kadrić, zamjeniki općinskog načelnika, u ime Općine Vogošća i Ahmed Turbo direktor firme „TERMO-BETON“ d.o.o. iz Breze koja je izvođač radova.

Ovaj ugovor je potpisan na osnovu Okvirnog sporazuma iz 2015. godine, koji je potpisan na ukupan iznos od 879.510,73 KM. Ova faza, precizirana pomenutim ugovorom, tretira izgradnju fekalne kanalizacione mreže po predviđenim dionicama u dužini od 508,29 metara ukupne vrijednosti 102.113,49 KM.Inače, na projektu izgradnje separatne kanalizacione mreže do sada je realizovano oko 760.000,00 KM, a tim sredstvima je finansirana izgradnja fekalne kanalizacione mreže u dužini od 1766,59 metara kao i oborinske kanalizacione mreže u dužini od 1064,45 metara.

Pri izgradnji ove mreže koriste se poliesterske cijevi promjera 300 milimetara, kao i poliesterski šahtovi za kišnu i fekalnu kanalizaciju. Radovi se finansiraju sredstvima Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo i Općine Vogošća. Rok za završetak ovih radova je 45 dana, a prema riječima gospodina Turbe radovi bi trebali otpočeti vrlo brzo čim pristigne naručeni materijal.