Naslovnica VIJESTI INFO POTPISAN SPORAZUM O SUFINANSIRANJU PROJEKTA REGULACIJE VODOTOKA RIJEKE LJUBINE

POTPISAN SPORAZUM O SUFINANSIRANJU PROJEKTA REGULACIJE VODOTOKA RIJEKE LJUBINE

74

Sporazum o sufinansiranju projekta regulacije riječnih korita na području Općine Vogošća potpisali su Samir Dzihić direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo i Fetah Kadrić zamjenik načelnika Općine Vogošća.

Potpis sporazuma je regulisanje prava i obaveza između sporazumnih strana, a u vezi sa sufinaniranjem projekta planiranog u 2019. godini, regulaciji korita rijeke Ljubine.

Projekt regulacije korita rijeke Ljubine, Kantonalna uprava civilne zaštite sufinansira sredstva u iznosu od 90.000 KM, a preostala sredstva do završetka projekta obezbijedit će Općina Vogošća iz svog Budžeta. Nadzor nad radovima na terenu obavljat će Zavod za izgradnju kantona Sarajevo , što je potvrđeno i potpisanim sporazumom.